Ευρωβουλευτές και χρήση διαδραστικής επικοινωνίας μέσω διαδικτύου

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2006 (EL)
Ευρωβουλευτές και χρήση διαδραστικής επικοινωνίας μέσω διαδικτύου

Ελευθεριάδου, Ελένη

Η εργασία αυτή έχει ως αντικείμενο μελέτης τη χρήση διαδραστικών μέσων επικοινωνίας μέσω διαδικτύου. Η έρευνα αυτή εστιάζεται στα emails και τις ιστοσελίδες των βουλευτών του Ευρωκοινοβουλίου. Μεθοδολογικά, πρώτα στάλθηκαν τα ερωτηματολόγια στους ευρωβουλευτές και έπειτα αναλύθηκαν οι ιστοσελίδες τους με σκοπό να εξακριβωθούν αν οι απόψεις τους για τη χρήση διαδραστικών μέσων επικοινωνίας ανταποκρίνονται στην πραγματική δομή της ιστοσελίδας τους. Τα ερευνητικά ερωτήματα που τέθηκαν αφορούν: τη διαδραστικότητα στο διαδίκτυο, τον χαρακτηρισμό των ευρωβουλευτών ως επικοινωνιακοί μέσα από αυτό και μετά τη λήξη των Ευρωεκλογών του 2004, την ύπαρξη email των ευρωβουλευτών, το ποσοστό χρήσης και αξιοποίησης του email από τους ευρωβουλευτές, την ύπαρξη ιστοσελίδας καθώς και την χρήση διαδραστικών και επικοινωνιακών θεμάτων στις ιστοσελίδες των ευρωβουλευτών.

Thesis
NonPeerReviewed

Ευρωπαϊκή Ένωση - Πολιτική και διακυβέρνηση
Διαδίκτυο (Internet)

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2006


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.