Ίδρυση, οργάνωση, λειτουργία Α.Ε.

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2007 (EL)
Ίδρυση, οργάνωση, λειτουργία Α.Ε.

Τσολιαρίδης, Σταύρος
Κωτσάκης, Ρήγας

Ανώνυμη Εταιρεία είναι κατεξοχήν κεφαλαιουχική εταιρεία.Έχει νομική προσωπικότητα και τα μέλη της (μέτοχοι) ευθύνονται μέχρι του ποσού της εισφοράς τους (της μετοχής τους) που μεταβιβάζεται ευχερώς. Σ' αντίθεση, ίσως με τις άλλες νομικές μορφές επιχειρήσεων, ανώνυμη εταιρεία αποτελεί τον πιο ξεκαθαρισμένο, τον πιο τέλεια νομοθετημένο και κατά το δυνατό οργανωμένο τύπο επιχειρηματικής μονάδας. Η συγκριτική αυτή διαπίστωση δεν σημαίνει, ασφαλώς, ότι το νομικό και οργανωτικό πλαίσιο, που διέπει την ανώνυμη εταιρεία δεν χρειάζεται εκσυγχρονισμό. Το αντίθετο, μάλιστα. Η περί ανωνύμων εταιρειών νομοθεσία και εκσυγχρονισμό χρειάζεται (αφού ο βασικός νόμος 2 190 συντάχθηκε πριν 75 ολόκληρα χρόνια), αλλά κυρίως έχει ανάγκη συμπληρώσεως και κωδικοποιήσεως

Thesis
NonPeerReviewed

Ανώνυμες εταιρίες - Δίκαιο και νομοθεσία - Ελλάδα

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2007


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.