Ίδρυση, οργάνωση, λειτουργία Α.Ε.

RDF 

 
This item is provided by the institution :
TEI of West Macedonia
Repository :
@naktisis
see item page
in the web site of the repository *
shareSemantic enrichment/homogenization by EKT

2007 (EN)
Ίδρυση, οργάνωση, λειτουργία Α.Ε.

Τσολιαρίδης, Σταύρος
Κωτσάκης, Ρήγας

Ανώνυμη Εταιρεία είναι κατεξοχήν κεφαλαιουχική εταιρεία.Έχει νομική προσωπικότητα και τα μέλη της (μέτοχοι) ευθύνονται μέχρι του ποσού της εισφοράς τους (της μετοχής τους) που μεταβιβάζεται ευχερώς. Σ' αντίθεση, ίσως με τις άλλες νομικές μορφές επιχειρήσεων, ανώνυμη εταιρεία αποτελεί τον πιο ξεκαθαρισμένο, τον πιο τέλεια νομοθετημένο και κατά το δυνατό οργανωμένο τύπο επιχειρηματικής μονάδας. Η συγκριτική αυτή διαπίστωση δεν σημαίνει, ασφαλώς, ότι το νομικό και οργανωτικό πλαίσιο, που διέπει την ανώνυμη εταιρεία δεν χρειάζεται εκσυγχρονισμό. Το αντίθετο, μάλιστα. Η περί ανωνύμων εταιρειών νομοθεσία και εκσυγχρονισμό χρειάζεται (αφού ο βασικός νόμος 2 190 συντάχθηκε πριν 75 ολόκληρα χρόνια), αλλά κυρίως έχει ανάγκη συμπληρώσεως και κωδικοποιήσεως

Thesis
NonPeerReviewed

Ανώνυμες εταιρίες - Δίκαιο και νομοθεσία - Ελλάδα

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2007


cc_by_nc_nd*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)