Καμπάνια ενημέρωσης για Gender Mainstreaming στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2006 (EL)
Καμπάνια ενημέρωσης για Gender Mainstreaming στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Τσιγάρα, Ειρήνη
Βασιλειάδης, Γεώργιος

Στην έρευνα μας και κατά το στάδιο συλλογής πληροφοριών και επαφής με αρμόδια όργανα της Γενικής Γραμματείς Ισότητας διαπιστώσαμε το γεγονός ότι Καμπάνια Ενημέρωσης για Gender Mainstreaming δεν υφίσταται αναφορικά με την προώθηση της συγκεκριμένης πολιτικής υπό την μορφή επικοινωνιακής πολιτικής. Η στρατηγική του mainstreaming είναι ένα ευρωπαϊκό εργαλείο, είναι μια πολιτική εξεταζόμενη σε επίπεδο διυπουργικό και ευρωπαϊκό με ότι αυτό συνεπάγεται. Είναι ένα θέμα αρκετά εξειδικευμένο, με προσπάθειες που γίνονται σήμερα για την χώρα μας από το Κέντρο Ερευνών για Θέματα Ισότητας στο να εκλαϊκευτεί ο όρος, να γίνει κατανοητός στο μέσο πολίτη. Ωστόσο, ο τίτλος ως Καμπάνια Ενημέρωσης για Gender Mainstreaming στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τον οποίο φέρει η εργασία μας, διατηρήθηκε με την μορφή του τρόπου διενέργειας δράσεων υπέρ της ένταξη της στρατηγικής. Η προώθηση της στρατηγικής μέσα από ενέργειες που υλοποιήθηκαν από την Ομάδα Ειδικών για το Gender Mainstreaming μπορεί να θεωρηθεί ως Καμπάνια ενημέρωσης καθώς επίσης και τα μέτρα που εφάρμοσαν η Ελλάδα και η Γερμανία σε εθνικό επίπεδο.

Thesis
NonPeerReviewed

Ισότητα των δυο φύλων
Επικοινωνία

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2006


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.