Παρουσίαση ανώνυμης εταιρείας: ΟΝΕ ΑΒΕΕ

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2005 (EL)
Παρουσίαση ανώνυμης εταιρείας: ΟΝΕ ΑΒΕΕ

Μούλα, Ιωάννα

Η Α.Ε. Λοιπόν είναι μια εταιρεία με νομική προσωπικότητα, δηλαδή, έχει καθολική αυτοτέλεια, αφού για τα εταιρικά χρέη ευθύνεται μόνο αυτή, ως νομικό πρόσωπο με την περιουσία της και όχι οι μέτοχοι. Πρόκειται συνεπώς για νομικό πρόσωπο και μάλιστα ιδιωτικού δικαίου αφού ιδρύεται με δικαιοπραξία. Η επίτευξη του εταιρικού σκοπού της Α.Ε., δεν εξαρτάται από την σύμπραξη των μετόχων, αφού αυτοί δεν έχουν εξουσία διαχείρισης και εκπροσώπησης, αλλά έχει ανατεθεί σε ειδικό ολομελές όργανο διοίκησης, το διοικητικό συμβούλιο, τα μέλη του οποίου δεν είναι αναγκαστικά μέτοχοι. Πάντως, η Α.Ε. είναι εταιρεία υπό την ευρεία έννοια, δηλαδή, ένωση προσώπων που ιδρύεται με δικαιοπραξία για κοινό σκοπό για όλα τα μέλη της. Η Α.Ε. είναι ακραιφνής μορφή κεφαλαιουχικής εταιρίας, αφού μόνο η καταβολή της εισφοράς έχει σημασία και όχι το πρόσωπο των μετόχων. Δηλαδή, το πρόσωπο των εταίρων(μετόχων) είναι αδιάφορο για την υπόσταση της εταιρίας και για το λόγο αυτό, η μεταβίβαση της εταιρικής ιδιότητας είναι ελεύθερη, ενώ γεγονότα που επέρχονται στο πρόσωπο των μετόχων(π.χ. θάνατος, πτώχευση, απαγόρευση), δεν επηρεάζουν την εταιρεία. Τέλος, παρότι η Α.Ε. έχει και σωματειακή οργάνωση, δεν υπάγεται στην έννοια του σωματείου, αφού αυτό επιδιώκει πάντοτε σκοπό μη κερδοσκοπικό.

Thesis
NonPeerReviewed

Ανώνυμες εταιρίες - Δίκαιο και νομοθεσία - Ελλάδα

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2005


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.