"ΑΝΤΟΧΗ ΜΠΕΤΟΝ Α.Ε.".: σύσταση ανώνυμης εταιρίας

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2007 (EL)
"ΑΝΤΟΧΗ ΜΠΕΤΟΝ Α.Ε.".: σύσταση ανώνυμης εταιρίας

Βασιλειάδου, Μαρκησία

Το πρώτο μέρος της πτυχιακής εργασίας αναφέρεται γενικά στη σύσταση των ανωνύμων εταιριών. Το δεύτερο μέρος γίνεται η παρουσίαση της εταιρίας ΑΝΤΟΧΗ ΜΠΕΤΟΝ Α.Ε.. Η Ανώνυμη Εταιρία (Α.Ε) αναπτύχθηκε ως μορφή συγκροτήσεως της επιχειρηματικής δραστηριότητας, η οποία επιτρέπει να αρθούν οι παράγοντες εκείνοι που αποτελούν αντικίνητρα στη συγκρότηση ατομικών επιχειρήσεων ή προσωπικών εταιρειών. Την ανάπτυξη, λοιπόν, της Α.Ε. υπαγόρευσαν κυρίως: 1. Η ανάγκη συγκεντρώσεως κεφαλαίων σημαντικού ύψους, 2. Η ανάγκη διασποράς και περιορισμού του κινδύνου που προέρχεται από τη συγκέντρωση αυτή των κεφαλαίων. 3. Η ανάγκη να μεταβιβάζεται με ευχέρεια η ιδιότητα του κεφαλαιούχου-εταίρου (μετόχου) ώστε αυτός να μπορεί να αποδεσμεύει εύκολα τα κεφάλαιά του από μια συγκεκριμένη οικονομική δραστηριότητα.Αποτελεί τη σοβαρότερη μορφή επιχειρηματικής δράσεως. Το κεφάλαιο της ανώνυμης εταιρίας διαιρείται σε ίσα τμήματα που ενσωματώνονται σε τίτλους που λέγονται μετοχές. 3. Για την σύσταση της ΑΕ απαιτούνται αυστηροί όροι δημοσιότητας, συμβολαιογραφικό έγγραφο, έγκριση της εποπτεύουσας αρχής, δημοσίευση καταστατικού στο Φ.Ε.Κ. 4. Η διάρκεια της ΑΕ ορίζεται μεγάλη (συνήθως 50 χρόνια). 5.Η ευθύνη των μετόχων της ανώνυμης εταιρίας είναι περιορισμένη και φθάνει μέχρι το ποσό της εισφοράς τους. 6. Οι αποφάσεις στην ανώνυμη εταιρία παίρνονται κατά πλειοψηφία. Κάθε μετοχή αντιπροσωπεύει μία ψήφο.

Thesis
NonPeerReviewed

Ανώνυμες εταιρίες - Δίκαιο και νομοθεσία - Ελλάδα

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2007


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.