Ο κλάδος της σοκολάτας στην Ελλάδα: μία συγκριτική οικονομική μελέτη

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2012 (EL)
Ο κλάδος της σοκολάτας στην Ελλάδα: μία συγκριτική οικονομική μελέτη

Σκεύης, Ιωάννης

Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι να πραγματοποιηθεί σε πρώτη φάση μια μελέτη περιπτώσεων και μία ανάλυση των χρηματοοικονομικών καταστάσεων στις εταιρίες που δραστηριοποιούνται στον κλάδο και στη συνέχεια να ακολουθήσει μία συγκριτική ανάλυση μεταξύ των εταιριών αυτών . Επιμέρους στόχοι της εργασίας θα μπορούσαμε να πούμε πως είναι: ■ Να εξεταστεί η πορεία της ελληνικής μεταποίησης και ειδικότερα του κλάδου τροφίμων όπου δραστηριοποιούνται οι εξεταζόμενες βιομηχανίες σοκολάτας(όταν αναφερόμαστε για «σοκολάτα» εννοούμε και προϊόντα που απλά την περιέχουν ή και την χρησιμοποιούν σαν συστατικό ). ■ Να εξεταστούν οι επιδόσεις και οι προοπτικές του κλάδου παραγωγής σοκολάτας στην Ελλάδα. ■ Να μελετηθεί η δραστηριότητα παραγωγής σοκολάτας στην χώρα μας . ■ Να διαπιστωθεί η αναγκαιότητα ανάλυσης των εταιρικών χρηματοοικονομικών καταστάσεων.

Thesis
NonPeerReviewed

Ανώνυμες εταιρίες - Δίκαιο και νομοθεσία - Ελλάδα

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2012


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.