Εισαγωγή στις έννοιες του μάρκετινγκ, ηλεκτρονικό μάρκετινγκ

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2005 (EL)
Εισαγωγή στις έννοιες του μάρκετινγκ, ηλεκτρονικό μάρκετινγκ

Βασιλειάδου, Χρυσοβαλάντη

Σκοπός της εργασίας είναι να ορίσει τις θεμελιώδης έννοιες τόσο του Μάρκετινγκ γενικότερα όσο και του ηλεκτρονικού Μάρκετινγκ καθώς και τις ποικίλες εφαρμογές του μέσω του διαδικτύου. Στο πρώτο και εισαγωγικό κεφαλαίο της παρούσας εργασίας αναλύονται οι βασικές έννοιες του Μάρκετινγκ γενικότερα και δίνονται διάφοροι ορισμοί αυτού. Στη συνέχεια παρουσιάζεται η ιστορική εξέλιξη του, το περιβάλλον μέσα από το οποίο λαμβάνει χώρα καθώς επίσης και η οικονομική σημασία του για την επιχείρηση που αποφασίζει να το εφαρμόσει. Στο δεύτερο κεφαλαίο γίνεται μια ανάλυση του προγραμματισμού του Μάρκετινγκ και εκεί αναλύονται η διαδικασία του προγραμματισμού, τα επίπεδα του καθώς και οι στρατηγικές του Μάρκετινγκ. Στη συνέχεια εισάγεται η έννοια του ηλεκτρονικού Μάρκετινγκ όπου πρώτα γίνεται αναφορά στο διαδίκτυο, στη χρήση του και στην εξέλιξη του. Έπειτα αναλύονται όλα τα βασικά σημεία του ηλεκτρονικού Μάρκετινγκ, οι στόχοι του, οι στρατηγικές του, τα οφέλη του, τα πιθανά προβλήματα που μπορούν να προκύψουν σε μια επιχείρηση από την εφαρμογή του αλλά και την αποδοχή που υπάρχει από τον ελληνικό επιχειρηματικό κόσμο. Τέλος, παρουσιάζεται μια περίπτωση μελέτης (case study) μιας ελληνικής εταιρείας η οποία εφάρμοσε το ηλεκτρονικό Μάρκετινγκ και εκεί παρακολουθούμε όλη τη διαδικασία του ηλεκτρονικού Μάρκετινγκ και τα αποτελέσματα του.

Thesis
NonPeerReviewed

Μάρκετινγκ
Διαδικτυακό μάρκετινγκ

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2005


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.