Οργανισμός Λιμένος Ελευσίνας Α.Ε.

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2006 (EL)
Οργανισμός Λιμένος Ελευσίνας Α.Ε.

Γιαννοπούλου, Αγγελική

Στην εργασία αυτή δόθηκε ιδιαίτερη βαρύτητα στην παρουσίαση γενικών θεμάτων περί ανωνύμων εταιριών ( όπως έννοια, χαρακτηριστικά, πλεονεκτήματα, διαδικασία ιδρύσεως, βιβλία που τηρούνται, όργανα διοικήσεως ) καθώς και στην λογιστική αντιμετώπιση των βασικών θεμάτων των ανωνύμων εταιριών (όπως είναι η αύξηση, μείωση, απόσβεση του μετοχικού κεφαλαίου, φορολογία εισοδήματος, διάθεση κερδών, σύσταση, λύση και εκκαθάριση της εταιρίας κ.λ,π.). Στο τέλος γίνεται παρουσίαση της Ανώνυμης Εταιρίας Ο.Λ.Ε. ( Οργανισμός Λιμένας Ελευσίνας) που αποτελεί το πρακτικό μέρος της εργασίας.

Thesis
NonPeerReviewed

Ανώνυμες εταιρίες - Δίκαιο και νομοθεσία - Ελλάδα

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2006


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.