Χρηματιστήρια εμπορευμάτων

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2010 (EL)
Χρηματιστήρια εμπορευμάτων

Τσουκαντάνα, Μαρία

Το αντικείμενο της παρούσας εργασίας είναι το Χρηματιστήριο Εμπορευμάτων. Στα διάφορα κεφάλαια που αναπτύσσονται στη συνέχεια επιχειρείται η συνολική προσέγγιση του ζητήματος με βάση την εγχώρια προοπτική του αλλά και την εξέλιξη καθώς και τις τάσεις που παρουσιάζει ο θεσμός σε διεθνές επίπεδο. Άλλωστε, στις μέρες μας. όπου παρατηρείται μια γενικότερη οικονομική ύφεση και δυσπραγία, η αναζήτηση νέων αποδοτικών επενδυτικών «δρόμων» καθίσταται περισσότερο επίκαιρη παρά ποτέ. Στο πρώτο κεφάλαιο, εντοπίζεται η θέση του Χρηματιστηρίου Εμπορευμάτων όσον αφορά στη γενικότερη χρηματιστηριακή δράση και γίνεται μια ιστορική αναδρομή των αγορών εμπορευμάτων. Στο δεύτερο κεφάλαιο, περιγράφεται αναλυτικά η έννοια του χρηματιστηρίου εμπορευμάτων, οι παράγοντες που το επηρεάζουν και ποιοι είναι εκείνοι οι λόγοι που το καθιστούν αναγκαίο. Στο τρίτο κεφάλαιο γίνεται μια αναφορά στην κατάσταση που επικρατεί στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, παρακολουθώντας ταυτόχρονα τις εξελίξεις και τις τάσεις των διεθνών αγορών εμπορευμάτων. Στο τέταρτο κεφάλαιο εξηγείται η λειτουργία του χρηματιστηρίου εμπορευμάτων μέσα από συγκεκριμένα παραδείγματα και ανάλυση των βασικών εννοιών, επισημαίνοντας παράλληλα εκείνα το ρόλο των νέων τεχνολογιών στην εξέλιξη του θεσμού. Στο πέμπτο κεφάλαιο αναφέρονται οι προβληματισμοί που επικρατούν σε σχέση με το χρηματιστήριο γενικότερα αλλά και με βάση συγκεκριμένες χρηματιστηριακές κρίσεις και κινδύνους που ελλοχεύουν σε μια επενδυτική κίνηση τέτοιου είδους. Τέλος, στο έκτο κεφάλαιο εξάγονται τα σχετικά συμπεράσματα, και κρίνεται η αποδοτικότητα της ένταξης των εμπορευμάτων στο χαρτοφυλάκιο ενός επενδυτή.

Thesis
NonPeerReviewed

Χρηματιστήρια

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2010


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.