Επικοινωνιακές στρατηγικές δημοσίων σχέσεων σε περιόδους κρίσης και οι σχέσεις τους με τα ΜΜΕ. Περιπτωσιολογική μελέτη του εργατικού ατυχήματος της εταιρείας S&B Βιομηχανικά Ορυκτά Α.Ε. και της υποψίας κρούσματος του ιού SARS στην Emirates Airlines

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο




2005 (EL)
Επικοινωνιακές στρατηγικές δημοσίων σχέσεων σε περιόδους κρίσης και οι σχέσεις τους με τα ΜΜΕ. Περιπτωσιολογική μελέτη του εργατικού ατυχήματος της εταιρείας S&B Βιομηχανικά Ορυκτά Α.Ε. και της υποψίας κρούσματος του ιού SARS στην Emirates Airlines

Οικονόμου, Αργυρή
Κωνσταντίνου, Άννα

Στην παρούσα εργασία με τίτλο «Επικοινωνιακές στρατηγικές Δημοσίων Σχέσεων σε περιόδους κρίσης και η σχέση τους με τα ΜΜΕ. Περιπτωσιολογική μελέτη του εργατικού ατυχήματος της S&B Βιομηχανικά Ορυκτά Α.Ε. και της υποψίας κρούσματος του ιού SARS στην επιχειρείται η προσέγγιση των επικοινωνιακών στρατηγικών Δημοσίων Σχέσεων που εφαρμόζονται σε περιόδους κρίσης. Εφόσον τεθεί το πλαίσιο μέσα στο οποίο οι Δημοσιές Σχέσεις συμβάλουν ως εργαλείο και αρωγός στην διαχείριση μιας κρίσης, εξετάζεται η επαφή με τα ΜΜΕ σε αυτές τις περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης. Αυτό που περιγράφθηκε παραπάνω, αποτελεί και το θεωρητικό κομμάτι της εργασίας. Στο δεύτερο μέρος έχουν επιλεχθεί 2 περιπτώσεις κρίσης και έχει μελετηθεί ο χειρισμός τους από επικοινωνιακή πλευρά, καθώς και σε συνάρτηση με τα ΜΜΕ. Ο απώτερος σκοπός της εργασίας είναι να διευκρινιστεί η σημασία της σωστής και ολοκληρωμένης προετοιμασίας μιας εταιρίας προκειμένου να μπορεί να χειρίζεται και να αντιμετωπίζει επιτυχώς απρόσμενα και δυσάρεστα περιστατικά, τα οποία μπορεί να αποτελέσουν τροχοπέδη για τις μελλοντικές της δραστηριότητες. Φυσικά, σημαντικό εργαλείο στην επίτευξη αυτού του σκοπού, αλλά και βασικός δίαυλος επικοινωνίας με τα διάφορα κοινά αποτελούν τα ΜΜΕ, των οποίων ο χειρισμός απαιτεί ιδιαίτερη λεπτότητα και επαγγελματισμό.

Thesis
NonPeerReviewed

Δημόσιες σχέσεις
Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης - Ελλάδα

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2005


cc_by_nc_nd



*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.