Οι αλλαγές που θα επιφέρουν τα διεθνή λογιστικά πρότυπα στις επιχειρήσεις

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2005 (EL)
Οι αλλαγές που θα επιφέρουν τα διεθνή λογιστικά πρότυπα στις επιχειρήσεις

Τσιακίρη, Μαρία

Η επιθυμία μου να συγγράφω αυτήν την πτυχιακή εργασία, προήλθε από την προοπτική -πρόκληση να ασχοληθώ με ένα θέμα που αποτελεί ένα βασικό αντικείμενο της οικονομοτεχνικής πραγματικότητας στα ελληνικά δεδομένα, όπως η υποχρεωτική για πρώτη φορά εφαρμογή των Διεθνών Λογιστικών Προτύπων στη χώρα μας στις οικονομικές καταστάσεις που αφορούν τη χρήση 2005. Η σημασία και η συμβολή των Διεθνών Λογιστικών Προτύπων είναι ιδιαίτερα σημαντική με την κατάργηση των οικονομικών συνόρων και την παγκοσμιοποίηση της οικονομίας. Κατά συνέπεια, η ενιαία λογιστική έκφραση των οικονομικών μεγεθών απαιτεί την εφαρμογή των Λογιστικών Αρχών και Κανόνων των Διεθνών Λογιστικών Προτύπων.

Thesis
NonPeerReviewed

Επιχειρήσεις
Διεθνή λογιστικά πρότυπα

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2005


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.