Η προβολή των γυναικών ως διεκδικητριών και αξιωματούχων σε κέντρα λήψης αποφάσεων στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2005 (EL)
Η προβολή των γυναικών ως διεκδικητριών και αξιωματούχων σε κέντρα λήψης αποφάσεων στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Φωτίου, Μιχαήλ

Στόχος της εργασίας είναι να δείξει αφενός την υστέρηση της γυναικείας παρουσίας στις δομές λήψης πολιτικών αποφάσεων στην Ελλάδα, πενήντα χρόνια αφότου οι γυναίκες απέκτησαν πλήρη πολιτικά δικαιώματα, καθώς και τις πολιτικές που προτείνονται διεθνώς και υιοθετούνται σταδιακά και στην Ελλάδα για την καταπολέμηση του σχετικού προβλήματος και αφετέρου αναφέρεται στη γενική πολιτική και το τι συμβαίνει στα άλλα Κράτη - Μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε σχέση με τη συμμετοχή και την προβολή των γυναικών στα κέντρα λήψης πολιτικών αποφάσεων. Η εργασία αυτή αποτελείται από δύο μέρη: Το πρώτο μέρος περιλαμβάνει δύο μεγάλα κεφάλαια. Στο πρώτο κεφάλαιο γίνεται λόγος για τη σημασία της ισορροπίας των δύο φύλων και τον προσδιορισμό του προβλήματος, στη συνέχεια δίδεται το ιστορικό της απόκτησης ψήφου των Ελληνίδων. Επίσης γίνεται αναφορά για το εκλογικό σύστημα ανάδειξης υποψηφίων στα κόμματα στην Ελλάδα, καθώς και το νομικό πλαίσιο για την ισόρροπη συμμετοχή ανδρών και γυναικών στα κέντρα αποφάσεων στην Ελλάδα. Στη συνέχεια γίνεται λόγος για τον εθνικό μηχανισμό για την ισότητα των φύλων και το κεφάλαιο τελειώνει με τη νέα προοπτική της πολιτικής και της λήψης αποφάσεων.

Thesis
NonPeerReviewed

Ευρωπαϊκή Ένωση - Πολιτική και διακυβέρνηση

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2005


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.