Παρουσίαση Ανώνυμης Εταιρείας ΝΟVE A.E.

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2007 (EL)
Παρουσίαση Ανώνυμης Εταιρείας ΝΟVE A.E.

Σιωπίδης, Κυριάκος

Σκοπός αυτής της εργασίας ήταν η παρουσίαση της NOVE Α.Ε. Ολοκληρώνοντας τη μελέτη κατέληξα σ' ένα σύνολο συμπερασμάτων. Η Ανώνυμη Εταιρεία, όπως έχουμε ήδη προαναφέρει, σ' αντίθεση με τις άλλες νομικές μορφές επιχειρήσεων, αποτελεί τον πιο ξεκαθαρισμένο, τον πιο τέλεια νομοθετημένο και κατά το δυνατό οργανωμένο τύπο επιχειρηματικής μονάδας. Η διαπίστωση αυτή, δεν σημαίνει ασφαλώς, ότι το νομικό και οργανωτικό πλαίσιο, που διέπει την Ανώνυμη Εταιρεία δεν χρειάζεται εκσυγχρονισμό. Το αντίθετο, μάλιστα. Η περί Ανωνύμων Εταιρειών νομοθεσία και εκσυγχρονισμό χρειάζεται, αλλά κυρίως έχει ανάγκη συμπληρώσεως και προσαρμογής προς τα ευρωπαϊκά πρότυπα. Η συμπλήρωση είναι απαραίτητη για να καλύψει τα αναρίθμητα κενά που υπάρχουν εξαιτίας των νέων στοιχείων που προέκυψαν στο θεσμό της ΑΕ από το 1920 μέχρι σήμερα. Και η προσαρμογή προς τα ευρωπαϊκά πρότυπα καθίσταται αναγκαία μετά την ένταξη της χώρας μας στην Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ).

Thesis
NonPeerReviewed

Ανώνυμες εταιρίες - Δίκαιο και νομοθεσία - Ελλάδα

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2007


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.