Λύση και εκκαθάριση Α.Ε.

RDF 

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την καρτέλα τεκμηρίου
μέσα από τον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα *
κοινοποιήστε το τεκμήριοΣημασιολογικός εμπλουτισμός/ομογενοποίηση από το EKT

2007 (EL)
Λύση και εκκαθάριση Α.Ε.

Κύρκος, Ιωάννης

Η παρακάτω Εργασία, ασχολείται, με τον τύπο της Ανώνυμης Εταιρίας και ειδικότερα με τη λύση και την εκκαθάριση αυτής. Έτσι παρακάτω θα βρείτε τους λόγους λύσης μιας Α.Ε., το τι συμβαίνει κατά την εκκαθάρισή της, καθώς και υποδείγματα Εγγράφων διάλυσης Α.Ε. προ τη λήξη της. Ακόμα, το πώς φορολογείτε μια διαλυθείσα εταιρία και τις προθεσμίες υποβολής των φορολογικών δηλώσεων, μία εφαρμογή Λύσεως μιας Α.Ε., καθώς και Άρθρα του Αστικού Κώδικα, του Ν. 2190/1920, και το Άρθρο 786 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας που αφορούν τη Λύση και την Εκκαθάριση μιας Ανώνυμης Εταιρίας.

Thesis
NonPeerReviewed

Ανώνυμες εταιρίες - Δίκαιο και νομοθεσία - Ελλάδα

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2007


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.