Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2003 (EL)
Διοίκηση προσωπικού

Κεντημένου, Σοφία
Φιλιππίδου, Σοφία

Τις τελευταίες δεκαετίες δόθηκε ιδιαίτερη έμφαση και προσοχή στη μελέτη των προβλημάτων του εργασιακού χώρου, για διάφορους λόγους. Οι εργαζόμενοι απαίτησαν και απαιτούν όλο και καλύτερη ποιότητα ζωής. Τα διευθυντικά στελέχη ανέπτυξαν και εφάρμοσαν νέες μεθόδους διεύθυνσης και οργάνωσης της εργασίας. Οι επιστήμονες διατύπωσαν θεωρίες και πρότειναν συστήματα για την αποτελεσματικότερη λειτουργία των επιχειρήσεων και τη βελτίωση του ηθικού των εργαζομένων. Οι κυβερνήσεις υιοθέτησαν θεσμικές και νομοθετικές ρυθμίσεις που αφορούσαν και αποσκοπούσαν στη βελτίωση των συνθηκών εργασίας και της ποιότητας ζωής στον εργασιακό χώρο, αλλά και στην ανάπτυξη υψηλότερου επιπέδου εργατικής υπευθυνότητας και συμμετοχής στη διοίκηση των οργανώσεων. Όλες αυτές οι αλλαγές και ρυθμίσεις επηρεάζουν άμεσα το οργανωτικό κλίμα και απαιτούν άμεση ανταπόκριση και ευελιξία ώστε να εισαχθούν κατά τρόπο αποτελεσματικό και να συμβάλουν στην περαιτέρω ανάπτυξη των οργανώσεων. Κλειδί για την εισαγωγή των αλλαγών αυτών και την επίτευξη εργασιακής ειρήνης, αποτελεί ο διευθυντής προσωπικού του οποίου ο ρόλος αποκτά μια ευρύτερη διάσταση για την επίτευξη των παραπάνω. Πρέπει να τονιστεί πως η Διοίκηση Προσωπικού δεν αποτελεί ένα κιβώτιο με εργαλεία για να χρησιμοποιηθούν με σκοπό την κατεύθυνση κι έλεγχο των υπαλλήλων -εργατών. Μάλλον είναι ένα πλαίσιο αναφοράς, μια κατανόηση του γιατί και του πώς και μια εφαρμογή θεωρίας, εννοούν κι αρχών έτσι που κάθε μάνατζερ με τ απαιτούμενα προσόντα να προσαρμόζει τις γνώσεις και δεξιότητές του στις μεταβαλλόμενες καταστάσεις.

Thesis
NonPeerReviewed

Διοίκηση ανθρώπινου δυναμικού
Διοίκηση και οργάνωση προσωπικού

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2003


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.