Σχεδιασμός και ανάπτυξη μιας on-line βάσης δεδομένων για ηλεκτρονικά έγγραφα

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2005 (EL)
Σχεδιασμός και ανάπτυξη μιας on-line βάσης δεδομένων για ηλεκτρονικά έγγραφα

Μπίλη, Στέλλα

Κατά τη διάρκεια των μελετών μου για την εκπόνηση της εργασίας, όσον αφορά τον τομέα της πληροφορικής, συνειδητοποίησα ότι παρά την ηλεκτρονική πρόοδο και την ανάπτυξη των συστημάτων του διαδικτύου, η on-line κάλυψη ερωτήσεων διάφορων θεμάτων δημόσιου ενδιαφέροντος και η σημασία τους, έχουν εξεταστεί με τα μέσα της επεξεργασίας «λέξης κλειδιού». Λαμβάνοντας υπόψη αυτή την κατάσταση, θεωρώ τις on-line βάσεις δεδομένων να είναι το επόμενο ιδιαίτερο βήμα προς την επέκταση και βελτίωση του διαδικτύου. Σε αυτή την εργασία, εξετάζεται η δυνατότητα λειτουργίας μιας on-line εφαρμογής, στην οποία θα υπάρχουν ηλεκτρονικά έγγραφα, με την χρησιμοποίηση συγκεκριμένων προγραμμάτων. Σκοπός του παρόντος κειμένου είναι να παρουσιάσει την εφαρμογή αυτή, ξεκινώντας από την ανάγκη δημιουργίας της και καταλήγοντας στα συμπεράσματα από την ανάπτυξή της.

Thesis
NonPeerReviewed

Βάσεις δεδομένων
Ηλεκτρονικό έγγραφο

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2005


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.