Δείκτες βιώσιμων κατασκευών

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2008 (EL)
Δείκτες βιώσιμων κατασκευών

Τζαφέρης, Ελευθέριος

Οι δείκτες είναι απλοί αριθμοί ή άλλα νούμερα, με τη βοήθεια των οποίωι πληροφορίες για ένα περίπλοκο φαινόμενο όπως κάποια επιβάρυνση του περιβάλλον; απλοποιούνται σε μια ευκολότερα κατανοητή μορφή. Το αποτέλεσμα είναι πληροφορίες να είναι ευκολότερα εξηγήσιμες και κατανοητές για εκείνους που δεν είναι εμπειρογνώμονες ή που χρειάζονται τις πληροφορίες γρήγορα.Οι δείκτες βοηθούν επίσης την παρακολούθηση φαινόμενων σε χρονική κλίμακα και την ανάπτυξη φαινόμενων σε σχέση με καθορισμένους στόχους. Μία από τις σημαντικότερες λειτουργίες ενός δείκτη σε σχέση με τη λήψη αποφάσεων είναι η δυνατότητά του να παρουσιάσει την τάση, δηλ. την πορεία της ανάπτυξης, σε ένα αρχικό στάδιο. Προκειμένου κάποιος να εργαστεί με την μέθοδο των δεικτών χρειάζεται δεδομένα τα οποία προέρχονται από διαδικασίες ελέγχου - επισκόπησης. Οι δείκτες πρέπει να είναι αντικειμενικοί και τα αποτελέσματα πρέπει να είναι επαναλαμβανόμενα. Σε πολλές περιπτώσεις οι δείκτες πρέπει επίσης να είναι διεθνώς συγκρίσιμοι, ακόμη και αν έχουν χρησιμοποιηθεί μόνο σε εθνικό επίπεδο. Το κυριότερο ρίσκο κατά την χρήση δεικτών αφορά την υπερβολική απλούστευση και την ανακρίβεια ή την διαφυγή σημαντικών δεδομένων και πληροφοριών.

Thesis
NonPeerReviewed

Κατασκευές - Ποιοτικός έλεγχος

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2008


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.