Επεξεργασία σκληρών βιομηχανικών ορυκτών Αστρίου και Χαλαζία στις εγκαταστάσεις της ΜΕ.ΒΙ.ΟΡ. Α.Ε.

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2004 (EL)
Επεξεργασία σκληρών βιομηχανικών ορυκτών Αστρίου και Χαλαζία στις εγκαταστάσεις της ΜΕ.ΒΙ.ΟΡ. Α.Ε.

Τούλης, Κωνσταντίνος

Ο σκοπός και το αντικείμενο της εργασίας είναι η διερεύνηση και η κατανόηση των μεθόδων που χρησιμοποιούνται στις εγκαταστάσεις της ΜΕ.ΒΙ.ΟΡ. Α.Ε., για την επεξεργασία σκληρών βιομηχανικών ορυκτών, Αστρίου, Χαλαζία και Χαλαζίτη. Περιγράφονται, ο εξοπλισμός που χρειάζεται στις εγκαταστάσεις, οι δυνατότητες και η αρχή λειτουργίας τους. Παρουσιάζονται διάφορα μεγέθη όπως η παραγωγή σε t/h, οι απώλειες επί της %. Οι κοκομετρίες που μπορούν να πετύχουμε, από 6mm έως ΙΟμικρά και οι επιλογές συσκευασίας που είναι BIG BAG και χαρτόσακοι διαφόρων μεγεθών. Τα προβλήματα που συναντούνται κατά την επεξεργασία και οι τρόποι αντιμετώπισης τους. Οι συνέπειες που έχουν οι λύσεις των προβλημάτων στο κόστος και τον χρόνο παραγωγής.

Thesis
NonPeerReviewed

Ορυχεία και ορυκτά

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2004


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.