Η διοίκηση ανθρώπινου δυναμικού και ο ρόλος της στις επιχειρήσεις = The human resource management and its role of the firms

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο




2015 (EL)
Η διοίκηση ανθρώπινου δυναμικού και ο ρόλος της στις επιχειρήσεις = The human resource management and its role of the firms

Αναστασιάδη, Καλλιόπη

Στην εργασία γίνεται εκτενή αναφορά σε ένα από τα βασικά τμήματα ενός οργανισμού, αυτού της Διοίκησης Ανθρωπίνου Δυναμικού. Η σωστή επιλογή, πρόσληψη, εκπαίδευση και εξέλιξη του ανθρώπινου δυναμικού ενός οργανισμού μπορούν να φέρουν τα επιθυμητά αποτελέσματα και την επίτευξη των στόχων προς όφελός του. Η οικονομική κρίση την τελευταία δεκαετία έφερε ανακατατάξεις και αλλαγή του παγκόσμιου σκηνικού, είτε πολλές επιχειρήσεις βρέθηκαν στα όρια της πτώχευσης είτε άλλες κατάφεραν να επιβιώσουν κάνοντας βέβαια διαρθρωτικές αλλαγές στον τρόπο λειτουργίας, παραγωγής και προσέλκυσης αγοραστικού κοινού. Αυτές που βγήκαν χωρίς προβλήματα από την κρίση και κατάφεραν να εδραιωθούν είχαν ευέλικτη οργάνωση έχοντας το κατάλληλο άνθρωπο στη κατάλληλο θέση.

Thesis
NonPeerReviewed

Διοίκηση ανθρώπινου δυναμικού
Επιχειρήσεις

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2015


cc_by_nc_nd



*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.