Μέσα κοινωνικής δικτύωσης και έφηβοι = Social media and adolescents

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2015 (EL)
Μέσα κοινωνικής δικτύωσης και έφηβοι = Social media and adolescents

Παραστατίδου, Μαρία

Η εργασίας πραγματεύεται το βαθμό επιρροής των μέσων κοινωνικής δικτύωσης σε μια πολύ ιδιαίτερη ομάδα της Ελληνικής κοινωνίας, τους Έφηβους. Αρχικά γίνεται εκτεταμένη αναφορά σχετικά με τις ιδιαιτερότητες των εφήβων και της σχέσης τους με το Διαδίκτυο. Στη συνέχεια αναλύεται η έννοια των κοινωνικών δικτύων, οι κατηγορίες, τα βασικά χαρακτηριστικά τους και γίνεται μια επιγραμματική αναφορά στα σημαντικότερα social media. Τα δεδομένα συγκεντρώθηκαν με τη βοήθεια του ερωτηματολογίου. Το δείγμα της έρευνας αποτελείται από 127 εφήβους της ευρύτερης περιοχής της πόλης της Κοζάνης. Αφού ολοκληρώθηκε η ανάλυση των δεδομένων που συλλέχθηκαν, παρατίθεται η περιγραφή και αξιολόγηση αυτών των αποτελεσμάτων.

Thesis
NonPeerReviewed

Κοινωνικά δίκτυα

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2015


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.