Οι συνεταιρισμοί στην Ελλάδα και στην Ευρώπη: εξελίξεις και προοπτικές

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2010 (EL)
Οι συνεταιρισμοί στην Ελλάδα και στην Ευρώπη: εξελίξεις και προοπτικές

Πορταρίτης, Γεώργιος

Η εργασία που ακολουθεί αποτελεί μια μελέτη για το συνεταιριστικό κίνημα, την εξέλιξή του μέσα στον χρόνο και την συμβολή των διαφόρων συνεταιρισμών στο κοινωνικό γίγνεσθαι. Στην μελέτη αυτή θα γίνει μια εκτενής αναφορά στην ιστορία και την λειτουργία των συνεταιρισμών τόσο στην Ελλάδα όσο και στην Ευρώπη, με ορισμένα παραδείγματα όμως και από όλο τον κόσμο, τα οποία θα βοηθήσουν στην καλύτερη κατανόηση όλων των σημείων της. Πιο συγκεκριμένα, η αρχή την μελέτης θα γίνει με μια ιστορική αναδρομή και θα ακολουθήσουν αναφορές σε στατιστικά στοιχεία, νομοθετικά πλαίσια και συνεταιριστικές επιχειρήσεις, όπως για παράδειγμα γυναικείοι οργανισμοί. Τα στοιχεία για τις αναφορές αυτές, θα αντληθούν κατά κύριο λόγο από σχετική βιβλιογραφία, διαδικτυακές πηγές καθώς και από συνεντεύξεις ή πληροφορίες ατόμων που με διαφόρους τρόπους ασχολούνται με τους συνεταιρισμούς. Θα οδηγηθούμε συμπερασματικά, σε πολλά και χρήσιμα στοιχεία, για την δημιουργία, εξέλιξη, οργάνωση και συμβολή των συνεταιρισμών και γενικά του συνεταιριστικού κινήματος. Έτσι σκοπός, αλλά και αποτέλεσμα της μελέτης, μετά από όλα αυτά, είναι η ανάδειξη των συνεταιρισμών, μέσα από τα διάφορα κινήματα ανά τον κόσμο, και το πώς μπορούν αυτοί να πείσουν για την αξία της ύπαρξής τους.

Thesis
NonPeerReviewed

Συνεταιρισμοί

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2010


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.