Επιχειρηματικό σχέδιο της εταιρίας COCA-COLA E.E.E.K.

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2011 (EL)
Επιχειρηματικό σχέδιο της εταιρίας COCA-COLA E.E.E.K.

Τσώλη, Πάολα-Λυδία

Η παρούσα εργασία ασχολήθηκε με το επιχειρηματικό σχέδιο της coca-cola. Πιο αναλυτικά, η μελέτη ολοκληρώθηκε μέσα από τέσσερα κεφάλαια. Συγκεκριμένα, στο πρώτο κεφάλαιο έγινε αναφορά στην ιστορία της coca -cola και την πορεία της από την αρχική της εμφάνιση μέχρι και σήμερα. Στο δεύτερο κεφάλαιο, έγινε προσδιορισμός του στρατηγικού πλαισίου της χώρας μας. Έγινε επίσης αναφορά στην ανάλυση του κλάδου, στο τεχνολογικό, κοινωνικό, και οικονομικοπολιτικό μοντέλο, καθώς και στο μοντέλο των πέντε δυνάμεων. Στη συνέχεια, στο τρίτο κεφάλαιο έγινε αναφορά στην εταιρική κοινωνική ευθύνη στην εταιρία της coca -cola. Περιγράφηκε η κουλτούρα και οι στρατηγικοί στόχοι της εταιρίας αλλά και η στρατηγική αρχιτεκτονική. Τέλος, στο τέταρτο και τελευταίο κεφάλαιο, αναλύθηκαν οι στρατηγικές της εταιρίας, μέσα από τη μελέτη ανάπτυξης επιχειρησιακού πλάνου στη ρωσική αγορά. Μέσα από τη μελέτη της ρωσικής αγοράς, σκιαγραφήθηκε το όραμα, η αποστολή και οι στόχοι αλλά και οι στρατηγικές που ακολουθούνται. Επιπλέον ορίστηκε το ανταγωνιστικό πλεονέκτημα της χώρας.

Thesis
NonPeerReviewed

Επιχειρηματικά σχέδια

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2011


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.