Η οικονομική κρίση στην ελληνική αγορά αυτοκινήτου και κανάλια διανομής

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2011 (EL)
Η οικονομική κρίση στην ελληνική αγορά αυτοκινήτου και κανάλια διανομής

Κοντοπάνος, Παναγιώτης

Ο όρος Logistics συχνά προκαλεί μία σύγχυση δεδομένου ότι πολλές φορές λανθασμένα συνδέεται με την επιστήμη της λογιστικής. Αυτό γιατί ετυμολογικά ο αγγλικός αυτός όρος προέρχεται από την λέξη λογιστική, η οποία έχει χρησιμοποιηθεί από τους αρχαίους Έλληνες προκειμένου να περιγράφει η εξασφάλιση των προμηθειών για τις στρατιωτικές επιχειρήσεις. Αυτή η αρχική χρησιμοποίηση της λέξης θα λέγαμε ότι συνδέεται πολύ περισσότερο με τη τωρινή έννοια του όρου logistics ,αν και στην πορεία χρησιμοποιήθηκε (και τελικά κατέληξε) να ταυτίζεται με τη γνωστή σήμερα επιστήμη της Λογιστικής. Προκειμένου , λοιπόν, να αποσαφηνιστεί η έννοια του όρου κρίνεται απαραίτητη η παράθεση κάποιων γενικά αποδεκτά ορισμών, οι οποίοι αλληλοσυμπληρώνονται και βοηθούν στην σφαιρική κατανόηση αυτού. Πιο συγκεκριμένα και σύμφωνα με την Ελληνική Εταιρία των Logistics. Με λίγα λόγια θα λέγαμε ότι: Logistics είναι εκείνο το τμήμα της Διαχείρισης Εφοδιαστικής Αλυσίδας που σχεδιάζει, υλοποιεί και ελέγχει την αποδοτική και αποτελεσματική κανονική και αντίστροφη ροή και αποθήκευση των προϊόντων .υπηρεσιών και των σχετικών πληροφοριών από το σημείο προέλευσης τους έως το σημείο κατανάλωσης τους, ώστε να ικανοποιηθούν οι απαιτήσεις των πελατών. Από αυτόν τον ορισμό κατανοούμε ότι οι διαδικασίες των logistics αποτελούν ένα τμήμα του συνόλου που ονομάζεται Εφοδιαστική Αλυσίδα. Ο όρος αυτός περιγράφει το πλέγμα διαδικασιών που απαιτούνται ώστε ένα προϊόν να πέρασε από τη φάση της παραγωγής στη φάση της κατανάλωσης. Μεταξύ των διαδικασιών αυτών ξεχωρίζει η παραγωγή, η τυποποίηση, η αποθήκευση, η διακίνηση και η διάθεση του προϊόντος. Βλέπουμε λοιπόν ότι τα Logistics και εφοδιαστική αλυσίδα συνδέονται άμεσα, καθώς η εφοδιαστική αλυσίδα αποτελεί το βασικότερο πεδίο εφαρμογής των Logistics, τα οποία με τη σειρά τους αποτελούν το βασικότερο μέσο για την αποτελεσματική διαχείριση των διαδικασιών της εφοδιαστικής αλυσίδας.

Thesis
NonPeerReviewed

Εφοδιαστική αλυσίδα

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2011


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.