Αποσβέσεις πάγιων περιουσιακών στοιχείων

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2006 (EL)
Αποσβέσεις πάγιων περιουσιακών στοιχείων

Τσιάρα, Σοφία

Λέγεται ότι η Λογιστική είναι εκείνη η επιστήμη η οποία ασχολείται με τις επιχειρήσεις. Πράγματι, η λογιστική καταγράφει με αριθμούς την οικονομική ζωή των επιχειρήσεων και με βάση τους αριθμούς αυτούς, τους οποίους επεξεργάζεται, συλλέγει το απαραίτητο υλικό γεμάτο πληροφορίες για τη λήψη των επιχειρηματικών αποφάσεων. Στα πλαίσια αυτής της εργασίας, έγινε προσπάθεια να μελετηθεί ένα σημαντικό μέρος της λογιστικής, « οι αποσβέσεις των παγίων περιουσιακών στοιχείων». Ο όρος «πάγια», χρησιμοποιείται για να περιγράφει τα μακράς διάρκειας στοιχεία του ενεργητικού, που αποκτώνται για να χρησιμοποιηθούν στη λειτουργία της επιχείρησης και δεν προορίζονται να μεταπωληθούν σε πελάτες. Μεταξύ των πιο κοινών παραδειγμάτων είναι, τα οικόπεδα, τα κτίρια, ο μηχανολογικός εξοπλισμός, τα έπιπλα και σκεύη, ο εξοπλισμός γραφείου και τα αυτοκίνητα. Το περιεχόμενο της εργασίας αυτής χωρίζεται σε τέσσερα κεφάλαια τα οποία περιλαμβάνουν: Κεφάλαιο 1: Γενικά περί αποσβέσεων των παγίων περιουσιακών στοιχείων, όπως τα είδη, οι μέθοδοι, η απεικόνιση τους με πίνακες και η λογιστική τους εμφάνιση. Κεφάλαιο 2: Περιλαμβάνει τις τακτικές αποσβέσεις με τις βασικές αρχές που τις διέπουν, καθώς και τις πρόσθετες αποσβέσεις των παγίων, με μια μικρή αναφορά στους νόμους που τις καθιερώνουν και την απεικόνισή τους βάση πινάκων. 3: Κεφάλαιο Τις αποσβέσεις σε περίπτωση μετάταξης επιχειρήσεων, προϋποθέσεις και σκοπούς διενέργειας των αποσβέσεων, τις αποσβέσεις μέσα από το Ε.Γ.Λ.Σ. και γενικά πρακτικά συμπεράσματα. Κεφάλαιο 4: Παρατίθεται το ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 299/2003 ( Φ.Ε.Κ. 255 Α/45.11.03) με το οποίο καθορίζονται οι κατώτεροι και οι ανώτεροι συντελεστές απόσβεσης. Οι αποσβέσεις των παγίων περιουσιακών στοιχείων αποτελούν ένα μεγάλο κεφάλαιο της γενικής λογιστικής. Με τις παραγράφους τις οποίες επιλέχθηκαν, έγινε προσπάθεια να δοθεί συνοπτικά μια εικόνα του τρόπου λειτουργίας των αποσβέσεων μέσα στις επιχειρήσεις και στη λογιστική πραγματικότητα.

Thesis
NonPeerReviewed

Λογιστική

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2006


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.