Η κουλτούρα στη θεωρία και πρακτική των οργανώσεων

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2002 (EL)
Η κουλτούρα στη θεωρία και πρακτική των οργανώσεων

Μαυράκη, Δέσποινα

Οι οργανώσεις είναι κεντρικό χαρακτηριστικό του πολιτισμού μας. Εταιρείες, νοσοκομεία, σχολεία και πανεπιστήμια, πολιτικά κόμματα και μέσα ενημέρωσης είναι οργανώσεις που δεσπόζουν σε τομείς όπως η παραγωγή υλικών αγαθών, η υγειονομική περίθαλψη, η παιδεία, η πολιτική ή η τέχνη. Η ιδιωτική μας ζωή πλέκεται συνεχώς γύρω από οργανώσεις στις οποίες συμμετέχουμε ως μέλη, ως υπάλληλοι ή ως καταναλωτές των προϊόντων τους. Τα περισσότερα πρόσωπα με τα οποία ερχόμαστε σε επαφή δεν είναι προσωπικοί μας φίλοι ή γνωστοί, αλλά άτομα που συναντάμε ως μέλη οργανώσεων. Καθηγητές, ταμίες, νοσοκόμοι, διαχειριστές, υπάλληλοι, είναι όλοι άτομα με τα οποία συνδιαλεγόμαστε καθημερινά, όχι λόγω προσωπικών δεσμών, αλλά λόγω των ρόλων που παίζουμε σε διάφορες οργανώσεις. Δεν είναι τυχαίο το ότι η κοινωνία μας έχει χαρακτηριστεί ως οργανωσιακή κοινωνία. Πολλά συστατικά των οργανώσεων, το απρόσωπο και τυπικό ύφος, η έμφαση σε κανονισμούς και διαδικασίες, έχουν εξελιχθεί σε βασικά χαρακτηριστικά ολόκληρου του πολιτισμού μας. Ο Max Weber, ένας από τους πατέρες της κοινωνιολογίας, θεωρεί ότι η γραφειοκρατία, ως κεντρικός θεσμός των συγχρόνων κοινωνιών, διαποτίζει όλες τις πτυχές της κοινωνικής ζωής, την οικονομική και την πολιτική, τη θρησκευτική και την καλλιτεχνική. Η προφητεία του ότι οι βιομηχανικές κοινωνίες θα γίνουν βαθύτερα γραφειοκρατικές και όλο και πιο οργανωμένες, επιβεβαιώθηκε με το παραπάνω στη διάρκεια του 20ου αιώνα. Ενώ όμως φαίνεται αναμφισβήτητο ότι ο πολιτισμός μας είναι, στην ουσία του, ένας οργανωσιακός πολιτισμός, σ' αυτό το κεφάλαιο θα διερευνηθεί μια κάπως πιο παράδοξη άποψη. Η άποψη αυτή υποστηρίζει ότι οι ίδιες οι οργανώσεις μπορούν και πρέπει να μελετηθούν ως πολιτισμοί, δηλαδή ότι οι οργανώσεις δεν είναι απλώς στοιχεία του πολιτισμού, είναι αυτοί καθαυτοί «κουλτούρες». Στα τελευταία δέκα χρόνια, η θεώρηση αυτή έχει κυριαρχήσει στην έρευνα των οργανώσεων στις αγγλοσαξονικές χώρες, και έχει μεταβάλλει ουσιαστικά τις απόψεις μας για το τι είναι στ' αλήθεια οι οργανώσεις, πώς επιδρούν στη ζωή των ατόμων, ποιος είναι ο ρόλος της ηγεσίας, τι διακρίνει τις επιτυχημένες από τις λιγότερο επιτυχημένες οργανώσεις.

Thesis
NonPeerReviewed

Οργανωσιακή κουλτούρα

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2002


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.