Μικρόφωνα - Ηχεία = Microphone - Sounds

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2005 (EL)
Μικρόφωνα - Ηχεία = Microphone - Sounds

Τσαγάνης, Σωτήριος

Πρόκειται για κατασκευές με εφαρμογή σε πλήθος συσκευών. Εδώ και πολύ καιρό η χρησιμοποίησή τους ήταν απαραίτητη. Τώρα η ανάπτυξη σ’ αυτόν τον τομέα είναι μεγάλη. Πράγμα που καθιστά απαραίτητη τη λεπτομερή αναφορά που κάνω σε αυτή την εργασία τόσο στα μικρόφωνα όσο και στα ηχεία. Κάθε σύστημα που χρησιμοποιείται για την «μετάφραση» ενός φυσικού μεγέθους σε ένα άλλο διαφορετικό ονομάζεται μετατροπέας (TRANSDUCER). Το μικρόφωνο είναι ένας μετατροπέας. Δέχεται τις μεταβολές της ηχητικής πίεσης από το γύρω περιβάλλον του και δίνει και αυτό ένα ασθενές ηλεκτρικό σήμα, το οποίο πρέπει να είναι ανάλογο των πιέσεων αυτών. Το μικρόφωνο είναι το σημείο επαφής μεταξύ ακουστικής και ηλεκτροακουστικής. Σε όλα σχεδόν τα μικρόφωνα η δημιουργία της τάσεως οφείλεται σε μηχανική ταλάντωση ενός κινούμενου στοιχείου από την επίδραση των ηχητικών κυμάτων. Η τάση η οποία αναπτύσσεται από την ταλάντωση αυτού του κινητού στοιχείου μπορεί να είναι ανάλογη ή προς την ταχύτητα ή προς το πλάτος της απομακρύνσεως κατά την ταλάντωση. Επομένως μπορούμε να χωρίσουμε τα μικρόφωνα σε δύο κατηγορίες ανάλογα με την έξοδο τους. Σε μικρόφωνα σταθερής ταχύτητας και σε μικρόφωνα σταθερού πλάτους.

Thesis
NonPeerReviewed

Μυθολογία, Ελληνική

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2005


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.