Ελληνικό Γενικό Λογιστικό Σχέδιο

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2015 (EL)
Ελληνικό Γενικό Λογιστικό Σχέδιο

Λόγγου, Μαρία-Γαρυφαλλιά Π.

Σε αυτή την πτυχιακή εργασία θα ασχοληθούμε με λεπτομέρεια με την λειτουργία του Ελληνικού Γενικού Λογιστικού Σχεδίου και θα δούμε ποσό σημαντική είναι η ύπαρξη του στο περιβάλλον της λογιστικής επιστήμης. Γνωρίζουμε ότι τα γενικά σχέδια είναι ίδια για όλους τους κλάδους των οικονομικών. Άρα, η διάρθρωσή τους, η κατάταξη των λογαριασμών αλλά και η μεταξύ τους σύνδεση γίνεται κατά τέτοιο τρόπο που εξυπηρετούνται πρώτων οι λογιστικές ανάγκες όλων των εμπορικών επιχειρήσεων όσο και των επιχειρήσεων που παρέχουν υπηρεσίες όπως είναι π.χ. τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα. Τη βάση του Ελληνικού λογιστικού συστήματος αποτελεί φυσικά το Γενικό Λογιστικό Σχέδιο. Με βάση αυτό εφαρμόζονται αρχές και κανόνες με μία ενιαία μορφή από τους Έλληνες λογιστές. Στην εργασία αυτή, περιγράφεται η δομή και η ανάπτυξη του Ε.Γ.Λ.Σ..

Thesis
NonPeerReviewed

Ελληνικό γενικό λογιστικό σχέδιο

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2015


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.