Η διαφοροποίηση της έννοιας των δημοσίων σχέσεων σε ραδιοφωνικούς σταθμούς ομίλων και σε ανεξάρτητους ραδιοφωνικούς σταθμούς. Η περίπτωση του αθηναϊκού ραδιοφώνου

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2008 (EL)
Η διαφοροποίηση της έννοιας των δημοσίων σχέσεων σε ραδιοφωνικούς σταθμούς ομίλων και σε ανεξάρτητους ραδιοφωνικούς σταθμούς. Η περίπτωση του αθηναϊκού ραδιοφώνου

Τομαρά, Ιουλία
Βέργου, Σταυρούλα

Σκοπός της παρούσας μελέτης είναι η ανάδειξη των διαφορετικών μεθόδων εφαρμογής της επιστήμης των Δημοσίων Σχέσεων από τους ιδιωτικούς αθηναϊκούς ραδιοσταθμούς, έχοντας ως κριτήριο το ιδιοκτησιακό καθεστώς τους. Η σκιαγράφηση της διαφοροποίησης των επικοινωνιακών αναγκών των σταθμών έγινε με τη χρήση ποιοτικών μεθόδων έρευνας και πιο συγκεκριμένα με τη χρήση των συνεντεύξεων σε βάθος. Στην έρευνα συμμετείχαν δύο ραδιοφωνικοί σταθμοί, ένας ανεξάρτητου ιδιοκτησιακού καθεστώτος και ένας ομίλου, ενώ τα αποτελέσματα της έρευνας διεξήχθησαν μέσω της συγκριτικής ανάλυσης. Η εν λόγω μελέτη ανέδειξε την ανορθόδοξη και παραμελημένη χρήση της επιστήμης των Δημοσίων Σχέσεων από τους ραδιοσταθμούς, ανεξαρτήτως ιδιοκτησιακού καθεστώτος και ταυτόχρονα την σημασία της Διαφήμισης ως βασική διοικητική λειτουργία των σταθμών. Όσον αφορά την επιρροή που ασκεί το ιδιοκτησιακό καθεστώς στην τρόπο άσκησης των Δημοσίων Σχέσεων αποδείχθηκε ότι οι δύο ραδιοφωνικοί σταθμοί παρουσίαζαν διαφορετικές επικοινωνιακές ανάγκες, γεγονός που αποδεικνύει ότι υφίσταται η εν λόγω επιρροή.

Thesis
NonPeerReviewed

Δημόσιες σχέσεις
Ραδιόφωνο

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2008


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.