Αεροφυλάκιο 1000 λίτρων = Airconteiner 1000 litre

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2013 (EL)
Αεροφυλάκιο 1000 λίτρων = Airconteiner 1000 litre

Αντιφάκος, Αργύριος

Η εργασία που ακολουθεί αφορά την κατασκευή των περιγραφόμενων δοχείων στην παρούσα μελέτη με σκοπό τη χρήση των δοχείων ως κινητές ή σταθερές αποθήκες πεπιεσμένου αέρα. Τα δοχεία μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε οποιαδήποτε χρήση αρκεί να τηρούνται σχολαστικά οι οδηγίες λειτουργίας και ασφάλειας που επισυνάπτονται. Ειδικά όμως επί του παρόντος χρησιμοποιούνται σε γεωργικές εφαρμογές και συγκεκριμένα σε κλαδευτικά δέντρων για την κίνηση των ψαλιδιών. Τα δοχεία κατασκευάζονται εν σειρά από 400 έως 900 λίτρα με συνολικά μήκη από 1000 έως 2000 mm. Συνηθέστερες χωρητικότητες είναι 470,530,550,600,650,700,780,900 λίτρων. Εκτός αυτών κατασκευάζονται κατά παραγγελία και άλλα δοχεία (ενδιάμεσες χωρητικότητες) που καλύπτονται κατασκευάστηκα από την παρούσα μελέτη επειδή μεταβάλλετε μόνο το μήκος του κυλινδρικού μέρους του κάθε δοχείου. Η κατασκευή των δοχείων πραγματοποιείται λαμβάνοντας υπόψη όλες τις απαιτούμενες προδιαγραφές και διαδικασίες σύμφωνα με τις εθνικές και διεθνείς οδηγίες και κανονισμούς. Τα δοχεία είναι εγκεκριμένα και ελέγχονται κατά την κατασκευή τους.

Thesis
NonPeerReviewed

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2013


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.