Συγκριτική διαφήμιση = Comparative advertisement

 
This item is provided by the institution :
TEI of West Macedonia
Repository :
@naktisis
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
share
2010 (EN)
Συγκριτική διαφήμιση = Comparative advertisement

Αρβανίτη, Βασιλική

Η εργασία αποτελείται από πέντε κεφάλαια και καταλήγει σε κάποια συμπεράσματα, σύμφωνα με τα οποία καθορίζεται η μορφή που θα πρέπει να έχει μια συγκριτική διαφήμιση για να κριθεί νόμιμη. Το πρώτο κεφάλαιο αναφέρεται γενικά στην έννοια της διαφήμισης και στον ορισμό της σύμφωνα με τον Εμπορικό Κώδικα. Επίσης εξετάζεται ο σκοπός της διαφήμισης, τα είδη της και τα κυριότερα διαφημιστικά μέσα της εποχής μας. Ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται στις αρχές που διέπουν την διαφήμιση, δηλαδή την αρχή του αποδοτικού ανταγωνισμού, της αλήθειας και της αντικειμενικότητας και στο πώς επηρεάζουν τους καταναλωτές οι οποίοι αποτελούν τους αποδέκτες των διαφημιστικών μηνυμάτων. Στο δεύτερο κεφάλαιο ερευνάται ο αθέμιτος ανταγωνισμός κυρίως μέσα από το πρίσμα του νόμου 146/1914 και του άρθρου 1 που ορίζει την γενική ρήτρα. Μελετώνται οι λειτουργίες του ανταγωνισμού, καθώς και οι πηγές από όπου συστάθηκε ή προσαρμόστηκε το Ελληνικό Δίκαιο. Επιπλέον αναλύεται η σχέση του δικαίου του αθέμιτου ανταγωνισμού με άλλους κλάδους, όπως το δίκαιο της βιομηχανικής ιδιοκτησίας. Τέλος γίνεται επισήμανση των ειδών της αθέμιτης διαφήμισης και στο πώς επηρεάζουν συναισθηματικά τους καταναλωτές. Στο τρίτο κεφάλαιο αναπτύσσονται οι θετικές και οι αρνητικές προϋποθέσεις που πρέπει να συντρέχουν ώστε η συγκριτική διαφήμιση να συμφωνεί με τα χρηστά ήθη, όπως το να εξασφαλίζεται η διαφάνεια στην αγορά. Οι προϋποθέσεις αυτές προέρχονται από τον νόμο 2251/1994 και το άρθρο 9. Στη συνέχεια απαριθμούνται οι τρεις ισχυρισμοί που αφορούν τη συγκριτική διαφήμιση, η προσφορά του ίδιου του διαφημιζόμενου, η προσφορά του ανταγωνιστή και η συσχέτιση των δύο προσφορών μεταξύ τους. Εξετάζεται ο ορισμός της συγκριτικής διαφήμισης και αναλύεται ο τρόπος με τον οποίο προσδιορίζει την ταυτότητα συγκεκριμένου ανταγωνιστή, άμεσος ή έμμεσος τρόπος. Και κλείνοντας διερευνώνται τα είδη της συγκριτικής διαφήμισης, η προσωπική, η προσκολλημένη ή αναφερόμενη και η επικριτική συγκριτική διαφήμιση. Με το κεφάλαιο τέταρτο μελετάται η στάση του καταναλωτή απέναντι στη διαφήμιση και ο τρόπος που επιδρά η διαφήμιση στις αγοραστικές επιλογές του καθώς και η έννομη προστασία του από την αθέμιτη, παραπλανητική συγκριτική διαφήμιση. Στο πέμπτο και τελευταίο κεφάλαιο αναλύονται νομολογιακά παραδείγματα που αφορούν τις αθέμιτες ανταγωνιστικές πράξεις και την αθέμιτη παρεμπόδιση με την συγκριτική διαφήμιση. Ξεκινώντας με την προβολή του ιστορικού του κάθε παραδείγματος και κλείνοντας με την δικαστική του λύση.

Thesis
NonPeerReviewed

Διαφήμιση

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2010


cc_by_nc_nd*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)