Σχεδιασμός λογοτύπων για τη Δομή Απασχόλησης και Σταδιοδρομίας (Δ.Α.ΣΤΑ.) και τις υποδομές της (Γραφείο Πρακτικής Άσκησης, Γραφείο Διασύνδεσης και Μονάδα Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας) του Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος Δυτικής Μακεδονίας

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2013 (EL)
Σχεδιασμός λογοτύπων για τη Δομή Απασχόλησης και Σταδιοδρομίας (Δ.Α.ΣΤΑ.) και τις υποδομές της (Γραφείο Πρακτικής Άσκησης, Γραφείο Διασύνδεσης και Μονάδα Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας) του Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος Δυτικής Μακεδονίας

Μανωλίτσης, Ευστάθιος

Η παρούσα εργασία, αποτελείται από τρία κεφάλαια και έχει θέμα τον σχεδίασμά προτάσεων για το λογότυπο της ΔΑΣΤΑ του Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος Δυτικής Μακεδονίας. Στο πρώτο κεφάλαιο, αναλύεται η έννοια του λογοτύπου, οι λόγοι ύπαρξης του, τα είδη του, οι βασικοί κανόνες σχεδίασης ενός λογοτύπου και η ψυχολογία των χρωμάτων. Το δεύτερο κεφάλαιο, παρουσιάζει το πρόγραμμα ΔΑΣΤΑ και απεικονίζονται και κάποια λογότυπα από ελληνικά πανεπιστήμια και τεχνολογικά ιδρύματα. Στο τρίτο και τελευταίο κεφάλαιο της εργασία, παρουσιάζονται αναλυτικά οι τέσσερις προτάσεις για το λογότυπο της ΔΑΣΤΑ του ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας. Έπειτα ακολουθεί ο επίλογος και τέλος παρουσιάζονται τα συμπεράσματα που προέκυψαν από την ολοκλήρωση της εργασίας.

Thesis
NonPeerReviewed

Βιομηχανικός σχεδιασμός

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2013


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.