Η ταχεία πρωτοτυποποίηση και οι κατεργασίες της

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2013 (EL)
Η ταχεία πρωτοτυποποίηση και οι κατεργασίες της

Ματαντούλια, Αθηνά

Σε αυτή την πτυχιακή εργασία θα ασχοληθούμε με τις κατεργασίες της ταχείας πρωτοτυποποιησης όπως SLA, SLS, LOM, 3D PRUING,DSML,FDM, δίνοντας έμφαση στην λογική, στα υλικά, στην διαδικασία. Εν ολίγοις στον τρόπο παρασκευής των προϊόντων και στους περιορισμούς που υπάρχουν. Αρχικά θα αναφερθούμε στο ιστορικό κάθε κατεργασίας ξεχωριστά, από πού ξεκίνησε και πως εξελίχθηκε, ποιοι ήταν οι εμπνευστές και ποιες οι ιδέες τους. Όσον αφορά τα υλικά, θα περιγράφουμε όσα είναι αναγκαία για κάθε για κάθε κατεργασία, προφέροντας έτσι την δυνατότητα επιλογής της πιο κατάλληλης για την εκάστοτε περίπτωση. Ξεχωριστό κεφάλαιο αποτελούν οι εφαρμογές αυτών των κατεργασιών σε παγκόσμιο επίπεδο με χρήση συγκεκριμένων παραδειγμάτων. Θα ακολουθήσει δε, ειδική αναφορά στην επιλογή και εφαρμογή των κατεργασιών ταχείας πρωτοτυποποίησης στην ελληνική αγορά. Κύριος στόχος της εργασίας αυτής είναι η περιγραφή της ταχείας πρωτοτυποίησης και των κατεργασιών της, επισημαίνοντας τις δυνατότητες αλλά και τους περιορισμούς τους. Παράλληλα αποσκοπεί και στο να αποτελέσει έναυσμα για προβληματισμούς όσον αφορά στην περαιτέρω κατανόηση και αξιοποίηση των μεθόδων αυτών από τις ελληνικές επιχειρήσεις.

Thesis
NonPeerReviewed

Βιομηχανικός σχεδιασμός

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2013


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.