Το παράδοξο της υπέρ - πληροφόρησης στο διαδίκτυο

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2008 (EL)
Το παράδοξο της υπέρ - πληροφόρησης στο διαδίκτυο

Λιονάκης, Χρήστος - Ευάγγελος

Στην παρούσα πτυχιακή οριοθετείται η ιστορική απαρχή της ανάπτυξης του Διαδικτύου (Internet) και η πρωτογενής διαχείριση της πληροφορίας μέσω αυτού. Την οριοθέτηση αυτή, ακολουθεί η απόδοση ορισμού της υπερπληροφόρησης μέσω του Διαδικτύου (Internet). Ο ορισμός της επιτελείται τόσο μέσα από την οριοθέτηση των κατηγοριών πληροφόρησης όσο και εκλαμβάνοντας την ως μέσο εξουσίας. Παρουσιάζονται, ακολούθως, οι διάφοροι τρόποι αναζήτησης στο Διαδίκτυο (Internet) όπως η Yahoo, η Google, η AOL, το MSN Search και οι μετα-μηχανές αναζήτησης. Στην παράθεση και ανάπτυξη των τρόπων αναζήτησης, περιλαμβάνονται επιπλέον οι βάσεις δεδομένων, οι ηλεκτρονικές βιβλιοθήκες και δύο Πειραματικά προγράμματα (Σημασιολογικός Ιστός, BOEMIE). Τελικά, αναδεικνύονται οι δυσκολίες, που συναντά ο χρήστης του Διαδικτύου (Internet) κατά την αναζήτηση της πληροφορίας και παρατίθενται λύσεις για την αντιμετώπισή τους. Στην κατεύθυνση αυτή, δίδονται βοηθήματα στον χρήστη για την ορθή αξιολόγηση του συνόλου των πληροφοριών. Με τη σύνθεση όλων αυτών των παραμέτρων και πτυχών του παραδόξου της υπερπληροφόρησης στο Διαδίκτυο (Internet), καταλήγουμε σε χρήσιμα συμπεράσματα για την εποικοδομητική διαχείριση των πληροφοριών ελεύθερα από όλα τα άτομα.

Thesis
NonPeerReviewed

Πληροφορίες, Θεωρία των
Διαδίκτυο (Internet)

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2008


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.