Διαδίκτυο και έρευνα: ευκαιρίες, προοπτικές, κίνδυνοι

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2008 (EL)
Διαδίκτυο και έρευνα: ευκαιρίες, προοπτικές, κίνδυνοι

Ζωγραφάκη, Φωτεινή

Το διαδίκτυο είναι ένα ταχέως εξελισσόμενο και αναπτυσσόμενο εργαλείο επικοινωνίας κι έρευνας. Προσφέρει ορισμένες εκπληκτικές δυνατότητες για έρευνα, έχοντας την προοπτική συγκέντρωσης τεράστιου όγκου πληροφοριών σε μικρό χρονικό διάστημα, λειτουργώντας σε παγκόσμια κλίμακα σε ταυτόχρονο ρυθμό, κι όλα αυτά με πολύ χαμηλό κόστος. Η κατανόηση του τρόπου με τον οποίο διεξάγεται μια έρευνα μέσα από το διαδίκτυο, είναι ιδιαίτερα σημαντική για όλους τους επαγγελματίες δημοσίων σχέσεων, καθώς αυτό το επιστημονικό πεδίο διανύει τον 21ο αιώνα. Σε σύγκριση με τις παραδοσιακές μεθόδους, το διαδίκτυο είναι γρήγορο, εύκολο και δεν απαιτεί μεγάλο κόστος. Επιπρόσθετα, με την συνεχή αύξηση των χρηστών, το internet προσφέρει μια βιώσιμη, πρόσθετη ή εναλλακτική λύση, στις παραδοσιακές μεθόδους συλλογής δεδομένων. Αν και υπάρχουν μία σωρεία πλεονεκτημάτων από τη χρήση του διαδικτύου στην έρευνα, δε θα πρέπει να αγνοήσουμε τα μειονεκτήματα και τους κινδύνους που ελλοχεύουν. Οι περισσότεροι από αυτούς, σχετίζονται με τη δειγματοληψία και την εγκυρότητα των αποτελεσμάτων. Η χρήση του διαδικτύου στην έρευνα δημοσίων σχέσεων δεν είναι διαδεδομένη στην Ελλάδα. Βέβαια, η αποδοχή του ίδιου του επαγγέλματος των δημοσίων σχέσεων βρίσκεται ακόμη εν εξελίξει. Απόδειξη αποτελεί η ίδρυση τμήματος ανώτερου εκπαιδευτικού ιδρύματος με αντικείμενο σπουδών τις δημόσιες σχέσεις και την επικοινωνία, μόλις πριν από οχτώ χρόνια. Αντίθετα, στο εξωτερικό και πολύ περισσότερο στις Η.Π.Α., το επάγγελμα κι όλες οι δραστηριότητές του είναι ανεπτυγμένες.

Thesis
NonPeerReviewed

Ηλεκτρονικό επιχειρείν
Διαδίκτυο (Internet)

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

Ελληνική γλώσσα

2008


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.