Αειφόρος ανάπτυξη και κοινωνική ευθύνη των επιχειρήσεων: case study (μυθ) τράπεζες

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2013 (EL)
Αειφόρος ανάπτυξη και κοινωνική ευθύνη των επιχειρήσεων: case study (μυθ) τράπεζες

Λαμπαούνας, Κωνσταντίνος

H Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη είναι η διαρκής δέσμευση μιας επιχείρησης, να συμπεριφέρεται ηθικά και να συμβάλλει στην οικονομική ανάπτυξη, ενώ ταυτόχρονα να βελτιώνει την ποιότητα ζωής των εργαζομένων και των οικογενειών τους, καθώς επίσης και της τοπικής κοινότητας και της κοινωνίας γενικότερα. Στα πλαίσια της αειφορίας που αναπτύσσεται μέσα από την κοινωνική ευθύνη εμπίπτει και ο κλάδος των τραπεζών ενώ για την κατανόηση του θεωρητικού πλαισίου μελετάται ο όμιλος της Eurobank. Τα συμπεράσματα που προκύπτουν είναι η θετική σχέση των κοινωνικά υπεύθυνων πρακτικών των τραπεζών με την αειφορία και την κερδοφορία τους ενώ καθίσταται πλέον απαραίτητο για τις τράπεζες να αναπτύσσουν τέτοιου είδους πρακτικές.

Thesis
NonPeerReviewed

Τράπεζες και τραπεζικές εργασίες
Κοινωνική ευθύνη της επιχείρησης

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

Ελληνική γλώσσα

2013


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.