Προοπτικές ανάπτυξης των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στην Ελλάδα

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2013 (EL)
Προοπτικές ανάπτυξης των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στην Ελλάδα

Γκιμουρτζίνας, Αχιλλέας
Γκιμουρτζίνας, Τρύφωνας

Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι να παρουσιάσει στοιχεία που αφορά τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και την εξέλιξη τους σε εθνικό, ευρωπαϊκό αλλά και σε παγκόσμιο επίπεδο με άμεση εξάρτηση με την μόλυνση του περιβάλλοντος και στηριζόμενη σε δεδομένα της τελευταίας δεκαετίας (2002 - 2012). Γίνετε αναλυτική παρουσίαση όλων των μορφών ανανεώσιμων πηγών ενέργειας καθώς και στην οικονομική, περιβαλλοντική, κοινωνική και ενεργειακή συμβολή τους. Τα αποτελέσματα που εξάγονται, δείχνουν το πόσο σημαντικές είναι οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και την άμεση ανάγκη συνεχούς ανάπτυξης και περαιτέρω χρησιμοποίησής τους, διότι είναι το παρών και το μέλλων του ενεργειακό τομέα, αλλά και είναι ένας τρόπος αντιμετώπισης της οικονομικής κρίσης. Επίσης γίνετε εκτενή αναφορά στις προοπτικές των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στην Ελλάδα αλλά και τα οφέλη της πράσινης – αειφόρου ανάπτυξης. Τέλος παρουσιάζονται τα διάφορα συμπεράσματα που προέκυψαν από την συλλογή των στοιχείων, καθώς και οι δυνατότητες που συνεπάγονται από αυτά.

Thesis
NonPeerReviewed

Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

Ελληνική γλώσσα

2013


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.