Η συνθήκη της Λισσαβόνας και οι προοπτικές διεύρυνσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην ανατολή και νοτιοανατολική Ευρώπη

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2010 (EL)
Η συνθήκη της Λισσαβόνας και οι προοπτικές διεύρυνσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην ανατολή και νοτιοανατολική Ευρώπη

Μάστορας, Χαρίλαος

Η Συνθήκη της Λισσαβόνας (γνωστή και ως Μεταρρυθμιστική Συνθήκη) είναι μία συνθήκη που υπογράφηκε στις 13 Δεκεμβρίου του 2007 στη σύνοδο κορυφής της Λισσαβόνας, στην οποία συμμετείχαν οι πολιτικοί αρχηγοί και οι υπουργοί εξωτερικών των κρατών μελών Ευρωπαϊκής Ένωσης και η οποία υποκαθιστά το εγκαταλειφθέν Ευρωπαϊκό Σύνταγμα, τροποποιώντας τις υπάρχουσες συνθήκες για την Ευρωπαϊκή Ένωση και για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας. Η επίσημη ονομασία της συνθήκης είναι "Συνθήκη της Λισσαβόνας για την τροποποίηση της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση και της Συνθήκης περί ιδρύσεως της Ευρωπαϊκής Κοινότητας" (η τελευταία αυτή θα μετονομασθεί σε Συνθήκη για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης) και περιλαμβάνει επίσης μία σειρά πρωτοκόλλων και δηλώσεων. Μία από τις πρώτες προτεραιότητες της Ένωσης μετά τη διεύρυνση είναι η άνοδος του βιοτικού επιπέδου των χωρών που προσχώρησαν το 2004 (Εσθονία, Κύπρος, Λετονία, Λιθουανία, Μάλτα, Ουγγαρία, Πολωνία, Σλοβακία, Σλοβενία και Τσεχική Δημοκρατία) – όπως και της Βουλγαρίας και της Ρουμανίας - στα επίπεδα της ΕΕ. Τη στιγμή αυτή, οι οικονομίες των χωρών που προσχώρησαν το 2004 αναπτύσσονται με ταχύτερους ρυθμούς απ΄ό,τι των άλλων χωρών. Το γεγονός αυτό φέρνει μεγαλύτερη ευημερία στις χώρες αυτές, δημιουργεί απασχόληση και ανοίγει νέες αγορές για τα αγαθά και τις υπηρεσίες από τα υπόλοιπα κράτη μέλη της ΕΕ. Οι διαφορές ως προς το βιοτικό επίπεδο μεταξύ των διάφορων μελών της Ένωσης μειώνονται, και ο τυπικός δείκτης μέτρησης του πλούτου, το κατά κεφαλήν εισόδημα (ΑΕΠ), σε χώρες όπως η Κύπρος και η Σλοβενία προσεγγίζει το μέσο ΑΕΠ της Ένωσης. Μία από τα κύρια υποχρεώσεις των νέων μελών ήταν η ανάληψη της ευθύνης για τη διασφάλιση των ανατολικών συνόρων τους, τα οποία αποτελούν πλέον τα εξωτερικά σύνορα της Ένωσης. Η ασφάλεια των εξωτερικών συνόρων είναι αναγκαία προϋπόθεση για τη διατήρηση ανοιχτών εσωτερικών συνόρων εντός της ΕΕ. Από τα τέλη του 2007, οι πολίτες των χωρών της κεντρικής και ανατολικής Ευρώπης οι οποίες προσχώρησαν στην Ένωση το 2004, μπορούν πλέον να μετακινούνται χωρίς διαβατήριο, γεγονός που συμβολίζει την κατάργηση των συνόρων ανατολικής-δυτικής Ευρώπης που είχαν δημιουργηθεί με τον ψυχρό πόλεμο, χωρίζοντας την Ευρώπη στα δύο.

Thesis
NonPeerReviewed

Ευρωπαϊκή Ένωση - Πολιτική και διακυβέρνηση

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

Ελληνική γλώσσα

2010


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.