Η διμερή συνεργασία της Ε.Ε. με τους γείτονες της στο πλαίσιο των μηχανισμών της γειτονίας και εταιρικής σχέσης

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2013 (EL)
Η διμερή συνεργασία της Ε.Ε. με τους γείτονες της στο πλαίσιο των μηχανισμών της γειτονίας και εταιρικής σχέσης

Μαστροθύμνιου, Ειρήνη-Ζωή

Στην παρούσα πτυχιακή εργασία εξετάζουμε την διμερή συνεργασία της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τους γείτονές της μέσα από τον μηχανισμό Γειτονίας και Εταιρικής Σχέσης. Οι πηγές που χρησιμοποιούνται είναι στην βάση τους από βιβλία, άρθρα, έγγραφα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, από διεθνείς οργανισμούς και από το διαδίκτυο. Καθώς τα στοιχεία συλλέγονται από διάφορες πηγές η εργασία έχει χαρακτήρα περιγραφικό και αναλυτικό. Η πτυχιακή χωρίζεται σε τρία κεφάλαια. Στο πρώτο κεφάλαιο γίνεται μια αναφορά στην εξέλιξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης από την ίδρυσή της μέχρι και σήμερα, καθώς και τις διευρύνσεις που υπέστη. Εν συνεχεία και με αφορμή την μεγάλη διεύρυνση του 2004, γίνεται αναφορά στην Ευρωπαϊκή Πολιτική Γειτονίας, στις χώρες εφαρμογής της και στα σχέδια δράσης. Περιγράφεται ο Ευρωπαϊκός Μηχανισμός Γειτονίας και Εταιρικής Σχέσης και αναφέρεται το στάδιο 2014 – 2020. Στο δεύτερο κεφάλαιο, και αφού έχει σχηματιστεί η εικόνα για την πολιτική Γειτονίας και τους μηχανισμούς στήριξής της αναλύονται οι διμερής συνεργασίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τις Νότιες Μεσογειακές χώρες, τις Ανατολικές χώρες και τον Νότιο Καύκασο. Επίσης σε αυτό το κεφάλαιο εξηγείται η σχέση μεταξύ Ρωσίας και Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς διέπονται από ειδική συμφωνία. Έχει μεγάλη σημασία η μεταξύ τους οικονομική σχέση λόγω ότι η Ρωσία αποτελεί έναν από τους μεγαλύτερους ενεργειακούς προμηθευτές της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε πετρέλαιο και φυσικό αέριο. Στο τρίτο κεφάλαιο αναλύονται τα αποτελέσματα, η αναθεώρηση της Ευρωπαϊκής Πολιτικής Γειτονίας και τα συμπεράσματά της. Επίσης γίνεται αναφορά σε μελλοντική διεύρυνση και κατά πόσο επηρεάζει την Ευρωπαϊκή Πολιτική Γειτονίας αυτή η ενέργεια καθώς και το μέλλον της.

Thesis
NonPeerReviewed

Ελλάδα - Εξωτερικές οικονομικές σχέσεις - Ευρωπαϊκή Ένωση, Χώρες της

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2013


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.