Τουριστικό σχέδιο μάρκετινγκ για το νομό Φωκίδος

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2013 (EL)
Τουριστικό σχέδιο μάρκετινγκ για το νομό Φωκίδος

Καραγκούνη, Παναγούλα

Στην παρούσα εργασία γίνεται αναφορά στα σχέδια τουριστικού µάρκετινγκ, ενώ στη συνέχεια παρουσιάζεται µια µελέτη περίπτωσης (case study) σχετικά µε ένα προτεινόµενο σχέδιο τουριστικής προβολής του νομού Φωκίδας.

Thesis
NonPeerReviewed

Τουριστικό μάρκετινγκ

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2013


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.