Στρατηγικές e-marketing ελληνικών γαλακτοβιομηχανιών

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2013 (EL)
Στρατηγικές e-marketing ελληνικών γαλακτοβιομηχανιών

Δαμόπουλος, Ελευθέριος

Η εργασία στοχεύει στην ανάλυση των τρόπων και των μεθόδων εφαρμογής της ηλεκτρονικής στρατηγικής μάρκετινγκ στις ιστοσελίδες τριών κορυφαίων γαλακτοβιομηχανιών στην Ελλάδα, των: Vivartia(ΔΕΛΤΑ), ΦΑΓΕ και ΟΛΥΜΠΟΣ. Επίσης, στόχος υπήρξε η καταγραφή των εργαλείων της σύγχρονης μορφής του διαδικτύου, του κοινωνικού διαδικτύου, καθώς και του ρόλου που αυτά παίζουν κατά τις αποφάσεις μάρκετινγκ των επιχειρήσεων και στις ηλεκτρονικές τους στρατηγικές και πλάνα μάρκετινγκ. Η παρουσίαση των μεθόδων αυτών πραγματοποιείται μέσα από τη μελέτη και την ανάλυση των στρατηγικών μάρκετινγκ που οι τρεις εταιρίες εφαρμόζουν στις ιστοσελίδες τους, καθώς και στους τρόπους που χρησιμοποιούν, γενικότερα, το διαδίκτυο για την παρουσία και την προώθηση των ενεργειών, των προϊόντων και των υπηρεσιών τους. Τα αποτελέσματα έδειξαν πως και οι τρεις εταιρίες εφαρμόζουν τα πλέον σύγχρονα μέσα ηλεκτρονικού μάρκετινγκ στις ιστοσελίδες τους. Επιπλέον, οι εταιρίες έχουν υιοθετήσει και τις τεχνολογίες του κοινωνικού διαδικτύου και των social media χωρίς σημαντικές διαφοροποιήσεις μεταξύ τους.

Thesis
NonPeerReviewed

Γαλακτοκομικά προϊόντα - Βιομηχανία και εμπόριο
Διαδικτυακό μάρκετινγκ

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2013


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.