Η Ευρωπαϊκή Ένωση και η κοινοτική ρύθμιση του ελεύθερου ανταγωνισμού

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο




2013 (EL)
Η Ευρωπαϊκή Ένωση και η κοινοτική ρύθμιση του ελεύθερου ανταγωνισμού

Παπαδημητρίου, Ευαγγελία

Στο πρώτο κεφάλαιο παραθέτονται κάποια ιστορικά στοιχεία για την Ευρωπαϊκή Ένωση καθώς και τα θεσμικά όργανα της λειτουργίας της. Μετά από την ιστορική παρουσίαση της δημιουργίας της Ένωσης περιγράφονται οι νέες προκλήσεις της Ευρωπαϊκής ένωσης και κατά πόσο μπορεί να αντεπεξέλθει στον ρόλο της μετά την έναρξης της παγκόσμιας οικονομικής κρίσης το 2008. Πλέον δημιουργούνται δύο στρατόπεδα εντός της ΕΕ, ο φτωχός νότος και ο πλούσιος βορράς. Η ΕΕ προσπαθεί να εξυγιάνει τα δημοσιονομικά των κρατών μελών της που παρουσιάζουν μεγάλες αποκλίσεις από τους στόχους, με αποτέλεσμα πολλά κράτη να μπαίνουν σε διαδικασία οικονομικής λιτότητας. Το πρόβλημα πλέον είναι κατά πόσο ένα ισχυρό νόμισμά όπως το Ευρώ μπορεί να αντεπεξέλθει από τη μέγγενη της κρίσης , χωρίς όμως να συνθλίψει τον οικονομικά αδύνατο νότο και να αποδείξει το πραγματικό του πρόσωπο το οποίο είναι αυτό που προάγει την ανθρώπινη αξία και τον Ευρωπαϊκό Πολιτισμό. Στο δεύτερο κεφάλαιο αναπτύσσεται η έννοια του Ελεύθερου Ανταγωνισμού, τα όργανα που είναι υπεύθυνα ώστε να καθορίσουν τον ελεύθερο ανταγωνισμό εντός της ΕΕ καθώς και τον πλήρη έλεγχο της λειτουργίας του, τους κανόνες από τους οποίους διέπεται καθώς και τον ρόλο των θεσμικών οργάνων για την ομαλή της λειτουργία. Η πολιτική ανταγωνισμού ανήκει στις κοινοτικές πολιτικές που επηρεάζουν τις οικονομικές επιδόσεις της Ευρώπης. Αποτελεί βασικό στοιχείο μιας συνεκτικής και ολοκληρωμένης πολιτικής για την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των βιομηχανιών της Ευρώπης και την επίτευξη των στόχων της στρατηγικής της Λισσαβόνας. Η έναρξη ισχύος ενός νέου κανονιστικού πλαισίου για τον ανταγωνισμό την 1η Μαΐου 2004, ημέρα ένταξης 10 νέων κρατών μελών στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ενισχύει τη βάση για μια διορατική πολιτική ανταγωνισμού. Στην συνέχεια παρουσιάζεται η πορεία του ελεύθερου ανταγωνισμού στη Ευρώπη καθώς και η κοινωνική του διάσταση. Αναφέρονται παραδείγματα λειτουργίας του ελεύθερου ανταγωνισμού και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Ξεχωριστή μνεία γίνεται για την ευθύνη της διοίκησης επιχειρήσεων για παράβαση των κανόνων ανταγωνισμού. Τέλος αναφέρονται τα θετικά που απορρέουν από τον Ελεύθερο Ανταγωνισμό στην Ευρωπαϊκή Ένωση καθώς και κάποιοι προβληματισμοί και συμπεράσματα που προκύπτουν όσον αφορά την εφαρμογή του και κατά πόσον προκύπτουν αρνητικά στοιχεία μιας τέτοιας εφαρμογής.

Thesis
NonPeerReviewed

Ευρωπαϊκή Ένωση - Πολιτική και διακυβέρνηση

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2013


cc_by_nc_nd



*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.