Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2010 (EL)
ISO 22000 HACCP

Ταραμπούσκα, Βασιλική

Η ασφάλεια των τροφίμων αποτελεί κρίσιμο ζήτημα παγκοσμίως. Ο Διεθνής Οργανισμός Τυποποίησης (ISO) ανέπτυξε ένα πρότυπο για την πιστοποίηση συστημάτων διαχείρισης ασφάλειας τροφίμων, με σκοπό να επιτευχθεί διεθνής αρμονία στον τομέα των προτύπων ασφάλειας τροφίμων. Επίσης, το ISO 22000 με το να παρέχει έναν τρόπο εφαρμογής του HACCP καθ'όλο το μήκος των αλυσίδων εφοδιασμού τροφίμων, κρίνεται κατάλληλο προς εφαρμογή για όλα τα ενδιαφερόμενο μέρη στην αλυσίδα. Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι η παρουσίαση του νέου προτύπου ISO 22000 το οποίο αντικαθιστά το πρότυπο ΕΛΟΤ 1416 και το HACCP (HazardAnalysis & CriticalControlPoints - που σημαίνει Ανάλυση Κινδύνων και Κρίσιμων Σημείων Ελέγχου). Επίσης θα δούμε που εφαρμόζεται, τα οφέλη που έχει σε μια επιχείρηση, την ιχνηλασιμότητα με τα οφέλη και τις δυσχέρειες που έχουν οι επιχειρήσεις, και τα συστήματα διαχείρισης της ασφάλειας τροφίμων (Σ.Δ.Α.Τ.) με την εφαρμογή του νέου προτύπου.

Thesis
NonPeerReviewed

Ποιοτικός έλεγχος
Τρόφιμα - Μέτρα ασφαλείας

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2010


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.