Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2004 (EL)
Δημόσιες υπηρεσίες

Ζάμιτ, Ιάσονας

Στις οικονομίες που λειτουργούν με βάση το μηχανισμό των τιμών οι δημόσιοι φορείς, και κύρια το κράτος, δεν περιορίζονται στις βασικές τους λειτουργίες, όπως είναι η απονομή δικαιοσύνης, η διασφάλιση της έννομης τάξης, η οργάνωση της εθνικής άμυνας, κ.ά., αλλά πολλές φορές αναλαμβάνουν την παραγωγή και διάθεση ορισμένων αγαθών και υπηρεσιών, με τη μορφή επιχείρησης για την επίτευξη των στόχων της κυβερνητικής πολιτικής. Έτσι, οι στόχοι, στην πραγματοποίηση των οποίων καλούνται να συμβάλλουν με τη λειτουργία τους οι δημόσιες επιχειρήσεις, αφορούν πρωταρχικά στην αριστοποίηση της κατανομής των πόρων, τη δικαιότερη διανομή του εισοδήματος, τη σταθεροποίηση του οικονομικού συστήματος και την οικονομική μεγέθυνση. Υπάρχουν βέβαια ορισμένοι τομείς, στους οποίους το κράτος αναλαμβάνει την παραγωγή και διάθεση αγαθών η υπηρεσιών τα οποία μπορούν να πωληθούν, άρα παρουσιάζουν τα χαρακτηριστικά των ιδιωτικών αγαθών, ενώ άλλες δραστηριότητες ανήκουν από τη φύση τους στην ιδιωτική επιχειρηματική πρωτοβουλία. Στο κεφάλαιο αυτό θα εξετάσουμε σύντομα τις διάφορες απόψεις σχετικά με το θεσμό της δημόσιας επιχείρησης καθώς επίσης και τους λόγους, για τους οποίους οι δημόσιοι φορείς αναλαμβάνουν επιχειρηματική δραστηριότητα. Θα. εξετάσουμε επίσης τις διάφορες μορφές οργάνωσης των επιχειρήσεων αυτών. Προτού όμως αναλύσουμε θέματα αυτά θα αναφερθούμε πρώτα στα κύρια χαρακτηριστικά γνωρίσματα μιας δημόσιας επιχείρησης.

Thesis
NonPeerReviewed

Δημόσιες υπηρεσίες, οργανισμοί και επιχειρήσεις

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2004


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.