Οι διαδικασίες ίδρυσης και λειτουργίας εμπορικής και τουριστικής επιχείρησης στην Ρώσικη Ομοσπονδία

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2014 (EL)
Οι διαδικασίες ίδρυσης και λειτουργίας εμπορικής και τουριστικής επιχείρησης στην Ρώσικη Ομοσπονδία

Σαχινίδης, Κωσταντίνος

Σκοπός της παρούσας εργασία είναι η ανάλυση και η περιγραφή της διαδικασίας της ίδρυσης μιας εμπορικής και τουριστικής επιχείρησης στην Ρωσική ομοσπονδία. Στην πρώτη ενότητα της εργασία παραθέτουμε κάποια γενικά χαρακτηριστικά της οικονομίας της Ρωσίας. Στη δεύτερη ενότητα της εργασίας αναλύεται η στρατηγική εισόδου της εκάστοτε επιχείρησης στην αγορά εργασίας. Αναλύονται όλες οι πιθανές συνιστώσες. Στη τρίτη ενότητα της παρούσας εργασίας περιγράφεται το ισχύων θεσμικό και νομικό πλαίσιο το οποίο ρυθμίζει την λειτουργία της επιχείρησης, όσον αφορά στη Ρωσική ομοσπονδία. Στην τέταρτη ενότητα δίνεται μια εκτενής περιγραφή του φορολογικού πλαισίου που διέπει την λειτουργία της κάθε επιχείρησης, αναλύονται οι «Ειδικές Οικονομικές Ζώνες» της Ρωσικής Ομοσπονδίας και αναπτύσσεται το ιδιοκτησιακό καθεστώς της χώρας. Η πέμπτη ενότητα της εργασίας, αφορά τις επενδύσεις όσο τις άμεσες ξένες εντός της χώρας όσο και τις Ρωσικές έξω από τα σύνορα τις χώρας τους. Παρακάτω, στην έκτη ενότητα της εργασίας, παρατίθενται μια ανάλυση σχετικά με τα ισχύοντα πρότυπα και τους κανόνες εμπορίου στην Ρωσική Ομοσπονδία. Ύστερα, στην έβδομη ενότητα, αναλύονται οι διμερείς σχέσεις της Ρωσικής ομοσπονδίας, οι εμπορικές, οι συμφωνίες καθώς και το πλαίσιο που ρυθμίζει τις παραπάνω σχέσεις. Τέλος, στην όγδοη και τελευταία ενότητα της παρούσας εργασίας, παρουσιάζονται κάποιες πρακτικές πληροφορίες σχετικά με την Ρωσική ομοσπονδία.

Thesis
NonPeerReviewed

Εμπορικές σχέσεις

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2014


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.