Η πολιτισμική προσέλευση ως παράγοντας καθορισμού της καταναλωτικής συμπεριφοράς

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2007 (EL)
Η πολιτισμική προσέλευση ως παράγοντας καθορισμού της καταναλωτικής συμπεριφοράς

Κουτσογιαννέλη, Δέσποινα

Η καταναλωτική συμπεριφορά των ατόμων, επηρεάζεται και διαμορφώνετε από πολλούς προσδιοριστικούς παράγοντες. Σ’ αυτήν την εργασία θα προσπαθήσουμε να κατανοήσουμε μια συγκεκριμένη παράμετρο που επηρεάζει την καταναλωτική συμπεριφορά, την πολιτισμική προέλευση. Όταν αναφερόμαστε στην πολιτισμική προέλευση εννοούμε, τη θρησκεία, την κοινωνική οργάνωση, την οικογένεια, την κοινωνική τάξη και δομή, τις κοινωνικές ομάδες αναφοράς, τις εθνικές ομάδες και φυλές, το φαγητό (διατροφικές συνήθειες), την χρονική ακρίβεια, τις αισθητικές αντιλήψεις, τους κανόνες ηθικής, τα έθιμα και παραδόσεις, τη γλώσσα, τη συμβολική επικοινωνία και το εκπαιδευτικό σύστημα. Τα παραπάνω χαρακτηριστικά αναλύονται διεξοδικά σε συνδυασμό με τις καταναλωτικές συνήθειες ποικίλων κοινωνικο - πολιτιστικών τάξεων στα κεφάλαια που απαρτίζουν την συγκεκριμένη εργασία.

Thesis
NonPeerReviewed

Καταναλωτική συμπεριφορά

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2007


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.