Προγράμματα-φορείς-επιδότηση-επιχορήγηση μικρομεσαίων επιχειρήσεων

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2002 (EL)
Προγράμματα-φορείς-επιδότηση-επιχορήγηση μικρομεσαίων επιχειρήσεων

Λαβαντσιώτη, Νίκη

Η συγκεκριμένη πτυχιακή ασχολείται με τα προγράμματα, τους φορείς, τις επιδοτήσεις και τις επιχορηγήσεις των μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Οι νέες συνθήκες ανταγωνισμού που διαμορφώνονται προοδευτικά με την Ολοκλήρωση της Ενιαίας Ευρωπαϊκής Αγοράς και κατά συνέπεια η ανάγκη εξοικείωσης των μικρομεσαίων μεταποιητικών επιχειρήσεων στις διαδικασίες και τις πρακτικές του διεθνούς εμπορίου και στις τεχνικές των εξαγωγών οδήγησαν τον ΕΟΜΜΕΧ στην κατάρτιση ενός προγράμματος προβολής και προώθησης προϊόντων των ΜΜΕ στα πλαίσια των Μεσογειακών Ολοκληρωμένων Προγραμμάτων. Το πρόγραμμα αυτό περιλαμβάνει: Οικονομική ενίσχυση των ΜΜΕ για τη δημιουργία ταυτότητας και εμπορικών εντύπων ολοκληρωμένων λύσεων για την εφαρμογή πληροφορικών συστημάτων σχεόιασμου και παραγωγής. - Έκδοση κλαδικών οδηγιών. Αμοιβαία ενημέρωση και συνεργασία ΕΟΜΜΕΧ - εμπορικών συμβούλων και ΜΜΕ. - Διοργάνωση και σεμιναρίων για το μάρκετινγκ και τις εξαγωγικές διαδικασίες. Διοργάνωση και οικονομική ενίσχυση εμπορικών αποστολών ΜΜΕ στο εξωτερικό. Οικονομική ενίσχυση ΜΜΕ για ατομική ή ομαδική συμμετοχή σε διεθνείς εκθέσεις. Καταχωρήσεις διαφημίσεων σε κλαδικά έντυπα εξωτερικού για την προβολή προϊόντων των ΜΜΕ.

Thesis
NonPeerReviewed

Μικρομεσαίες επιχειρήσεις

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2002


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.