Τουριστικό μάρκετινγκ και ανταγωνιστικότητα

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2009 (EL)
Τουριστικό μάρκετινγκ και ανταγωνιστικότητα

Νίκλης, Ιωάννης

Η πτυχιακή εργασία εξετάζει το τουριστικό μάρκετινγκ σε συνδυασμό με το μάρκετινγκ. Όπου ο στρατηγικός προγραμματισμός του τουριστικού μάρκετινγκ, που αφορά τις τουριστικές επιχειρήσεις μπορεί να οριστεί ως η διαδικασία όπου μια τουριστική επιχείρηση αναλύει τις αδυναμίες της τουριστικής αγοράς στην οποία απευθύνεται, και αποφασίζει για το τμήμα το οποίο θα επιδιώξει να κατακτήσει σε αυτήν, διαμορφώνοντας στρατηγικές και καταρτίζοντας τα προγράμματα που θα εφαρμόσει προκειμένου να επιτύχει τους στόχους της. Στη διαδικασία του στρατηγικού προγραμματισμού του τουριστικού μάρκετινγκ περιλαμβάνονται οι στόχοι που έχουν καθοριστεί, το τμήμα που επιδιώκεται να κατακτηθεί στην τουριστική αγορά, ο προϋπολογισμός των δαπανών που θα απαιτηθούν για την επίτευξη των στόχων της κλπ. Ενώ οι τακτικές συνδέονται πάντα με αποφάσεις που εστιάζονται βραχυχρόνια (από μία εβδομάδα, ένα χρόνο ή και ενάμιση χρόνο), και στις οποίες προγραμματίζονται, εφαρμόζονται και αξιολογούνται συγκεκριμένες καμπάνιες τουριστικού μάρκετινγκ., οι τακτικές αυτές ανταποκρίνονται στις συνθήκες της τουριστικής αγοράς, και πιο ειδικά στις ενέργειες των αγοραστών. Τα τακτικά αυτά προγράμματα, περιλαμβάνουν τους στόχους που έχουν καθοριστεί, το μείγμα μάρκετινγκ, τον προϋπολογισμό των δαπανών που θα απαιτηθούν για την επίτευξη των στόχων, τα προγράμματα δράσης που ουσιαστικά αποτελούν τα μέτρα με τα οποία θα επιχειρηθεί η επίτευξη των στόχων, καθώς επίσης και την αξιολόγηση και τον έλεγχο των αποτελεσμάτων.

Thesis
NonPeerReviewed

Τουριστικό μάρκετινγκ

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2009


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.