Κατηγορίες προϋπολογισμού και η σημασία τους στις επιχειρήσεις

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2002 (EL)
Κατηγορίες προϋπολογισμού και η σημασία τους στις επιχειρήσεις

Κουσίδου, Σοφία
Μηλοβιάνου, Αικατερίνη

Η ετοιμασία ενός προϋπολογισμού είναι ένα κρίσιμο σημείο στον σχεδίασμά κάθε οικονομικής δραστηριότητας. Αυτό ισχύει για τις επιχειρήσεις, για Δημόσιες υπηρεσίες, για μη κερδοσκοπικούς οργανισμούς αλλά ακόμη και για άτομα ή ιδιώτες. Όλοι πρέπει να προϋπολογίσουν τα χρήματά τους για να αντιμετωπίσουν καθημερινά έξοδα ή για να προγραμματίσουν σημαντικές αγορές και έξοδα όπως την αγορά ενός αυτοκινήτου, εξοπλισμό σπιτιού με νέες οικιακές συσκευές η και μεταπτυχιακές σπουδές. Οι επιχειρήσεις όλων των κατηγοριών, δημόσιες και ιδιωτικές και άλλοι δημόσιοι και μη κερδοσκοπικοί οργανισμοί, όλοι πρέπει να ετοιμάσουν οικονομικά προγράμματα, ταμειακούς προϋπολογισμούς κ.λ.π. για να μπορέσουν να λειτουργήσουν καθημερινά, να διεκπεραιώσουν έργα και δραστηριότητες ρουτίνας, να προγραμματίσουν σημαντικές δαπάνες και να βοηθήσουν στην λήψη άριστων χρηματοοικονομικών επιχειρηματικών αποφάσεων. Βρισκόμαστε στην εποχή των Προϋπολογισμών . Οι προϋπολογισμοί αποτελούν την σημαντικότερη τεχνική διοίκησης και λήψης ορθολογικών αποφάσεων τόσο των κερδοσκοπικών όσο και των μη κερδοσκοπικών οργανισμών. Θα εξετάσουμε τον Γενικό προϋπολογισμό με τους επί μέρους προϋπολογισμούς και θα παρουσιάσουμε αρκετά παραδείγματα για την πρακτική άσκηση πάνω στο σημαντικό αυτό θέμα.

Thesis
NonPeerReviewed

Προϋπολογισμός

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2002


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.