Σημείο: εργαλείο επικοινωνίας

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2009 (EL)
Σημείο: εργαλείο επικοινωνίας

Σταθοπούλου, Πασχαλίνα

Η παρούσα εργασία έχει στόχο να μελετήσει τη σημειωτική ως εργαλείο επικοινωνίας, αναλύοντας την έννοια της σημειωτικής, της επικοινωνίας, τη σχέση που υπάρχει μεταξύ τους, αλλά και τους τρόπους βάσει των οποίων καθορίζεται η αποτελεσματικότητα της. Συγκεκριμένα παρουσιάζει τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα της σημειωτικής ανάλυσης και γίνεται προσπάθεια μελέτης του κλάδου της διαφήμισης και της σύνδεσης της με αυτή. Σ' αυτό συμβάλλει το διαφημιστικό μήνυμα των τσιγάρων των Silk Cut, που περνά από τη θεωρία στην πράξη. Η μεθοδολογία που χρησιμοποιήθηκε στην γράφουσα εργασία βασίστηκε στη συλλογή δευτερογενών στοιχείων, στην αναζήτηση δηλαδή σχετικής βιβλιογραφίας – αρθρογραφίας μέσα από βιβλιοθήκες αλλά και από το χώρο του διαδικτύου. Τα κύρια συμπεράσματα που προκύπτουν είναι ότι η σημειωτική αποτελεί εργαλείο επικοινωνίας για μια πιο ελεύθερη, πιο συνειδητοποιημένη μεταχείριση των κωδικών και των μηνυμάτων που υπάρχουν στη ζωή μας. Μας προσφέρει μια θεωρία και μια μέθοδο βοηθώντας μας στην ανάλυση και περιγραφή επικοινωνιακών φαινομένων. Μέσω της μελέτης της σημειωτικής γινόμαστε ενήμεροι για την πραγματικότητα και μπορούμε πιο εύκολα να κατανοήσουμε ότι τα σημεία και οι κώδικες είναι προφανείς και μεταμφιέζουν το στόχο διαβάζοντάς τα.

Thesis
NonPeerReviewed

Διαφήμιση
Επικοινωνία

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2009


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.